Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 21/2012
Päätöksen antopäivä: 07.06.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen Työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 13.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 13.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 21/2012
Antamispäivä 7.6.2012
Dnro 11267

TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 2.12.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työehtosopimuksella määritellään valtakunnallisen ja alueellisten liikunta- ja urheilujärjestöjen palveluksessa olevien 17 vuotta täyttäneiden täysin työkykyisten työntekijöiden työehdot. Sopimuksen osana on erillinen palkkasopimus, jossa määritellään muut mahdolliset sopimuksen soveltamisalan rajoitukset. Ammatinvalmentajien ja liikunnanohjaajien osalta sovelletaan liityntäpöytäkirjaa. Työehtosopimuksen työaikamääräyksiä ei sovelleta ylempiin toimihenkilöihin ja itsenäistä tehtävää hoitaviin työntekijöihin.

Työehtosopimus korvaa samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut sen 83 jäsenyrityksen palveluksessa olevan 1178 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenyhdistys Liikunnan ja urheilun toimihenkilöt ry on arvioinut, että työehtosopimuksen normaalisitovuuden piiriin kuuluvien työntekijöiden lisäksi alalla on työssä selvästi alle 100 työntekijää. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi saadun selvityksen perusteella työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määräksi noin 1250.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1250) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1178), voidaan todeta, että urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, p.0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.