Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 20/2012
Päätöksen antopäivä: 07.06.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry (aiemmin Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry)
Työntekijäosapuoli: Rautatievirkamiesliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 31.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 10.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 20/2012
Antamispäivä 7.6.2012
Dnro 11284

TYÖEHTOSOPIMUS Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 3.4.2012
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Työntekijäpuoli: Rautatievirkamiesliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelualojen Työnantajat PALTA:n ja Rautatievirkamiesliiton välinen asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan PALTA:n jäsenyritysten palveluksessa RVL:n jäseninä asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä tekeviin toimihenkilöihin.

Työehtosopimus korvaa samannimisen sopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry.

Työehtosopimusta on sovellettu ainakin VR Osakeyhtiössä, Oy VR Rata Ab:ssa, VR-Yhtymä Oy:ssä ja Corenet Oy:ssä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen neljässä jäsenyrityksessä on työssä 1618 työehtosopimuksessa tarkoitettua työntekijää.

Rautatievirkamiesliiton ilmoituksen mukaan sillä on 1318 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä. Rautatievirkamiesliitto on todennut, että alalla ei ole järjestäytymättömiä työnantajia. Palvelualojen työnantajat PALTA:n mukaan käytännössä kaikki alan palkansaajat ovat sen jäsenyritysten palveluksessa.

Muun selvityksen puuttuessa voidaan työehtosopimukseen osallisten ilmoitusten perusteella ja työehtosopimukseen sidottujen yritysten poikkeuksellinen asema alalla huomioon ottaen olettaa, että työehtosopimuksen soveltamisalalla rautatieliikenteeseen liittyvissä tehtävissä on työssä yli 1600 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Rautatievirkamiesliiton välisen asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (yli 1600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1618), voidaan todeta, että asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Rautatievirkamiesliiton välinen asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä:Ari Pulkkinen, puh.0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.