Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 13/2010
Päätöksen antopäivä: 11.11.2010
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 13/2010
Antamispäivä 11.11.2010
Dnro 11079

TYÖEHTOSOPIMUS Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät

Allekirjoitettu 21.4.2010
Voimaantulo 1.4.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työntekijöiden matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimusta noudatetaan majoitus- ja ravitsemisalalla sekä siihen verrattavassa tai läheisesti liittyvässä tai sitä tukevassa toiminnassa, jäljempänä mainituissa matkailu- ja vapaa-ajan palveluissa sekä edellisiin liittyvissä hyvinvointipalveluissa.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tyypillisesti:
- ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot
- catering-yritykset ja henkilöstöravintolat
- eines- ja valmistuskeittiöt
- hotellit ja muut majoitusliikkeet
- kylpylät ja hyvinvointikeskukset
- leirintä- ja caravanalueet
- loma- ja mökkikylät
- maaseutumatkailupalvelut
- huolto- ja liikenneasemat
- keilahallit
- loma- ja kurssikeskukset
- kongressikeskukset
- kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Työntekijöiden matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus korvaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n välisen majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiden työehtosopimuksen. Uuden työehtosopimuksen soveltamisala vastaa pääosin korvatun työehtosopimuksen soveltamisalaa. Vähäisen poikkeuksen muodostavat keilahallit. Työntekijöiden matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus koskee korvatusta työehtosopimuksesta poiketen selvästi koko keilahallitoimialaa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n ilmoituksen mukaan sen 2225 jäsenyrityksen palveluksessa on 49000 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut, että 29768 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, pois lukien ruokakioskit, työskentelee yhteensä 58560 henkilöä.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalle on tehty myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n välinen esimiesten työehtosopimus. Kumpikaan työehtosopimuksista ei koske johtavassa asemassa olevia henkilöitä, joita on sopijaosapuolten arvion mukaan alalla noin 600. Siten heitä, noin 600 henkilöä, ei tule ottaa huomioon työehtosopimusten tarkoittaman alan työntekijöiden kokonaismäärää laskettaessa.

Pieni osa työehtosopimusten soveltamisalaan kuuluvista työntekijöistä on tilastoitu muulle toimialalle kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalle. Näitä työntekijöitä ovat lähinnä keilahallien työntekijät, joiden kokonaismäärä ei selviä tilastoista. Suomen Keilailuliiton ja Suomen Keilahalliyhdistyksen arvion mukaan keilahalleissa työskentelee noin 840 työntekijää.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalla voitaneen siten arvioida olevan yhteensä vajaa 59000 työntekijää.

Jos oletetaan, että matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalla on työntekijöitä ja esimiehiä samassa suhteessa kuin heitä on työehtosopimusten normaalisitovuuspiireissä, työntekijöiden kokonaismääräksi saadaan vajaa 53500.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työntekijöiden matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vajaa 53500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (49000), voidaan todeta, että työntekijöiden matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että työntekijöiden matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Anne Vänskä


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.