Asfalttialan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 11/2010
Päätöksen antopäivä: 14.10.2010
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Infra ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 11 /2010
Antamispäivä 14.10.2010
Dnro 11013

TYÖEHTOSOPIMUS Asfalttialan työehtosopimus

Allekirjoitettu 19.4.2010
Voimaantulo 19.4.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Infra ry

Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Asfalttialan työehtosopimus on valtakunnallinen. Asfalttialan työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimus koskee asfalttialan töitä ja sitä sovelletaan Infra ry:n jäsenten ja sen työntekijöiden työsuhteisiin lukuun ottamatta jäsenten teettämiä maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia töitä.

Asfalttialan työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Asfalttiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Infran ilmoituksen mukaan sillä on 12 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä 2100.

Rakennusliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 1347 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene asfalttialan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä. Infra on arvioinut, että alalla työskentelee vajaa 2200 työntekijää. Rakennusliitto on pitänyt Infran arviota suunnilleen oikeana. Muun luotettavan selvityksen puuttuessa vahvistamislautakunta arvioi, että alalla työskentelee vajaa 2200 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä asfalttialan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vajaa 2200) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (2100), voidaan todeta, että asfalttialan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että asfalttialan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 19.4.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Anne Vänskä


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.