22.05.2008 11/2008

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 11/2008
Päätöksen antopäivä: 22.05.2008
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Avaintyönantajat AVAINTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 11/2008

Antamispäivä 22.5.2008
Dnro 10768

TYÖEHTOSOPIMUS Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

Allekirjoitettu 25.10.2007
Voimaantulo 1.10.2007

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry

Työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jollei työehtosopimuksessa ole toisin määrätty.

Sopimus korvaa 30.9.2007 päättyneen samannimisen työehtosopimuksen. Työehtosopimuksen osapuolissa on tapahtunut muutos. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry korvaa Kunta-alan ammattiliitto KTV ry:n työehtosopimuksen osapuolena.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelulaitosten työnantajayhdistys on ilmoittanut, että sen 379 jäsentyönantajan palveluksessa noin 13300 työntekijää. Jäsentyönantajat toimivat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, pesulatoiminnan alalla sekä muilla teknisillä aloilla.

Työntekijäliitot ovat ilmoittaneet työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien jäsentensä määräksi seuraavaa: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 1251 jäsentä, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 640 jäsentä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 2700 jäsentä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 280 jäsentä ja Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN noin 150 jäsentä.

Alan muita työehtosopimuksia

Työehtosopimuksen soveltamisalalla on solmittu muun muassa seuraavat yleissitoviksi vahvistetut työehtosopimukset: Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus, Terveyspalvelualan työehtosopimus ja Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto ei ole jaoteltu työehtosopimusten soveltamisalojen mukaan. Vuoden 2005 työssäkäyntitilaston ennakkotiedon mukaan niillä toimialoilla, joilla työehtosopimusta muun muassa sovelletaan, on vähintään 86600 työntekijää. Tässä lukumäärässä ovat mukana sosiaali- ja terveyspalveluala, kiinteistönhoitoala ja pesulatoiminta.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vähintään 86600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 13300), ei Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.