Lattianpäällystysalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 97/2002
Päätöksen antopäivä: 15.10.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Lattian- ja seinänpäällystysliitto ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 97/2002
Antamispäivä 15.10.2002
Dnro 10142

TYÖEHTOSOPIMUS Lattianpäällystysalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 21.12.2000
Voimaantulo 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Lattianpäällystysyhdistys ry (Lattian- ja seinänpäällystysliitto ry)
Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Lattianpäällystysalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimuksen allekirjoittaneen työnantajajärjestön jäsenten ja niiden lattianpäällystys- ja laatoitustöissä toimivien työntekijöiden työsuhteissa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Lattian- ja seinänpäällystysliitto on lokakuussa 2001 arvioinut sen jäsenyritysten palveluksessa työskentelevien työntekijöiden lukumääräksi noin 700.

Rakennusliiton ilmoituksen mukaan sen jäsenrekisterissä olevista jäsenistä on lattian- ja seinänpäällystysalalla töissä 501 työntekijää. Tieto perustuu 31.12.2000 A- ja TA-jäsenten määrään sopimusaloittain. A jäseniä ovat kaikki ne, jotka maksavat täyden jäsenmaksun joko palkkatuloistaan tai työttömyyspäivärahastaan. TA- jäseniä ovat ne, jotka ovat töissä ja maksavat vapaajäsenyyden ansiosta ainoastaan työttömyyskassan jäsenmaksuosuuden. Lukumäärästä on vähennetty vuonna 2000 joulukuussa kokonaan työttöminä olleet jäsenet.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työvoimatilastossa, palkansaajat ammattiryhmän ja toimialan mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto), on rakentamisen toimialalla 895 lattianpäällystystyöntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä lattianpäällystysalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että lattianpäällystysalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että lattianpäällystysalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.