15.10.2002 93/2002

Maarakennusalan työehtosopimus (Koneyrittäjien liitto)

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 93/2002
Päätöksen antopäivä: 15.10.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 93/2002
Antamispäivä 15.10.2002
Dnro 10185

TYÖEHTOSOPIMUS Maarakennusalan työehtosopimus (Koneyrittäjien liitto)
Allekirjoitettu: 16.5.2001
Voimaantulo: 1.6.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Maarakennusalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen.
Tätä työehtosopimusta sovelletaan Koneyrittäjien liitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenyritysten maarakennustöissä toimivien työntekijöiden työsuhteisiin.

Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta maarakennustöihin siltä osin kuin on sovittu Koneyrittäjien liitto ry:n ja Puu- ja erityisalojen liitto ry:n välisessä metsäkonealan työehtosopimuksen 1§:ssä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Koneyrittäjien liitto on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on maarakennusalan työehtosopimuksen piirissä 536 työntekijää.

Rakennusliitto ei ole ilmoittanut jäsentietojaan.

Alalla olevia muita työehtosopimuksia

Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry ja Rakennusliitto ry ovat solmineet maarakennusalalle maa-ja vesirakennusalan työehtosopimuksen, jonka normaalisitovuuden piirissä on noin 7500 työntekijää.

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry ovat solmineet maarakennusalalle tienhoitoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen, jonka normaalisitovuuden piirissä on noin 2300 työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2000 ennakkotiedosta laskien maarakennusalan toimialaluokissa on yksityisellä sektorilla ja valtioenemmistöisissä yhtiöissä yhteensä noin 21400 työntekijää työehtosopimuksen soveltamisalan käsittävillä toimialoilla. Asfalttialan työehtosopimuksen ja rakennusalan toimihenkilöitä koskevien työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee osa näistä työntekijöistä. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen soveltamisalalle jää noin 14100 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä maarakennusalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että maarakennusalaa koskeva työehtosopimus ei ole työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että maarakennusalaa koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustavana pidettävä eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.