Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 65/2002
Päätöksen antopäivä: 19.06.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 65/2002
Antamispäivä 19.6.2002
Dnro 10068

TYÖEHTOSOPIMUS: Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
Allekirjoitettu: 18.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kaupan Työnantajaliitto KTL ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Varasto- ja kuljetusesimiehiä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Kaupan Työnantajaliiton KTL:n jäsenyrityksissä. Sopimus koskee täysin työkykyisiä 18 vuotta täyttäneitä varasto- ja kuljetusesimiehiä. Varasto- ja kuljetusesimies on henkilö, joka ei osallistu säännöllisesti johdettaviensa työhön.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kaupan Työnantajaliitto on ilmoittanut syyskuussa 2001, että sen jäsenten palveluksessa on 1500 varasto- ja kuljetusesimiestä.

Palvelualojen ammattiliitto on ilmoittanut, että jäsenrekisterin mukaan kesäkuussa 2001 oli 504 sen jäsentä työehtosopimuksen soveltamisalalla työssä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Kaupan alan työntekijämäärien selvittämisessä työehtosopimusaloittain on käytetty Tilastokeskuksen erillisajoa kaupan alan työntekijöistä vuosilta 1999 - 2000. Tilastot on tehty työntekijöiden ammatin, toimialan ja työajan mukaan.

Tilaston mukaan kaupan alalla on 2600 tukku- ja vähittäiskaupan varasto- ja kuljetusesimiestä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä varasto- ja kuljetusesimiehiä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että varasto- ja kuljetusesimiehiä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että varasto- ja kuljetusesimiehiä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi, jäsen Kari-Pekka Tiitinen, jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.