18.12.2001 61/2001

Taksiliikenteen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 61/2001
Päätöksen antopäivä: 18.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Taksiliikenteen Työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 18.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 61/2001
Antamispäivä 18.12.2001
Dnro 10123

TYÖEHTOSOPIMUS: Taksiliikenteen työehtosopimus
Allekirjoitettu: 19.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Taksiliikenteen Työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Taksiliikenteen valtakunnallista työehtosopimusta sovelletaan Taksiliikenteen Työnantajat ry:n taksiliikennettä sekä invataksiliikennettä harjoittavien jäsenyritysten työntekijäin työsuhteisiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Taksiliikenteen Työnantajien ilmoituksen mukaan yhdistyksen 314 jäsenyrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden määrää ei ole kartoitettu. Taksiliikenteen Työnantajien mukaan vain noin 3,5% Suomen taksiyrittäjistä kuuluu työnantajaliittoon, joten järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden määrä alalla on varsin vähäinen. Tiedot ovat syyskuulta 2001.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton ilmoituksen mukaan sillä on kesäkuussa 2001 ollut 650 taksiliikenteen työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan taksiliikenteen alalla työskenteli noin 5300 palkansaajaa vuonna 1998. Yrittäjiä alalla oli noin 7800.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen tarkoittaman alan palkansaajien kokonaismäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, ei taksiliikenteen työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että taksiliikenteen työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.