Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 26/2001
Päätöksen antopäivä: 04.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2020
Päättymispäivämäärä: 30.04.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 26/2001
Antamispäivä 4.12.2001
Dnro 10074

TYÖEHTOSOPIMUS: Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu: 12.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan apteekeissa täysin työkykyisten farmanomien, konttorityöntekijöiden, lähetin, lääketyöntekijöiden, teknisten työntekijöiden, siivoojien, oppisopimussuhteisten lääketyöntekijäoppilaiden, harjoittelijoiden ja muiden apteekin työntekijöiden työsuhteissa. Sopimus sitoo sopijapuolten jäseniä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Apteekkien Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan sillä oli 592 jäsenyritystä vuonna 2 000 lokakuussa. Niiden palveluksessa oli noin 3 000 tämän työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto on ilmoittanut, että 15.6.2001 sen jäsenrekisterissä oli 2 097 apteekkien työehtosopimuksen piirissä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Suomen lääketilaston 2000 mukaan yksityisiä apteekkeja oli 593 ja yliopistojen apteekkeja kaksi. Yksityisten apteekkien henkilöstön määrä oli 6 456 ja yliopiston apteekkien 727, yhteensä 7 183. Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien määrää laskettaessa on apteekkien henkilöstön kokonaismäärästä vähennettävä proviisorit ja farmaseutit, jotka eivät ole apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä. Proviisoreja ja farmaseutteja oli yksityisissä apteekeissa 4 121 ja yliopistojen apteekeissa 439, yhteensä 4 560. Muuta henkilöstöä oli yksityisissä apteekeissa 2 335, yliopistojen apteekeissa 288, yhteensä kaikissa apteekeissa oli siten työehtosopimuksen soveltamisalalla 2 623 henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 2 600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, joka työehtosopimuksen rajoituksesta johtuen tässä tapauksessa voi olla enintään työntekijäliittoon järjestäytyneiden työntekijöiden määrä (noin 2 100), voidaan todeta, että apteekkien työntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävänä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että apteekkien työntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.