Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 18/2001
Päätöksen antopäivä: 30.10.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2021
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 18/2001
Antamispäivä 30.10.2001
Dnro 10099

TYÖEHTOSOPIMUS: Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
Allekirjoitettu: 8.1.2001
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimusta, joka on valtakunnallinen työehtosopimus, noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n jäsenyritysten linja-autohenkilökunnan työsuhteissa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoliikenteen Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan yhdistyksen 170 jäsenyrityksessä on vuonna 2000 työskennellyt keskimäärin 6 932 sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton ilmoituksen mukaan sillä on kesäkuussa 2001 ollut 7 800 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.1998 mukaan säännöllisen linja-autoliikenteen ja linja-autojen tilausliikenteen parissa työskenteli noin 8 600 palkansaajaa. Tämä luku sisältää linja-autoyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt ja korjaamotyöntekijät, joita on arviolta 15 %. Kun säännöllisen linja-autoliikenteen ja linja-autojen tilausliikenteen palkansaajien kokonaismäärästä vähennetään toimihenkilöt ja korjaamotyöntekijät, voidaan alalla katsoa työskentelevän noin 7 400 henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä säännöllisen linja-autoliikenteen ja linja-autojen tilausliikenteen parissa työskentelevien palkansaajien kokonaismäärää (noin 7 400) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 6 900), voidaan todeta, että linja-autohenkilökunnan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AIKA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.