15.3.2012

Asiakkaan oikeudesta nauhoittaa puhelu

ASIA

Tietosuojavaltuutetun toimistolta pyydettiin ohjeistusta asiakkaan oikeudesta nauhoittaa puhelu ja esimerkiksi tilanteesta, jossa potilas nauhoittaa lääkärin vastaanoton kertomatta siitä lääkärille. Mihin tarkoitukseen tällaisia nauhoja saa käyttää ja voiko jatkossa kieltäytyä asioimasta ko. asiakkaan kanssa? Onko laillista ja mitä voi tehdä, jos nauhoite päätyisi Internetiin eikä ole antanut lupaa tähän?

TIETOSUOJAVALTUUTETUN OHJAUS

Henkilötietolain (523/1999) 2 §:n mukaan henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

Sellaiset puhelut, joihin itse osallistuu joko soittajana tai vastaajana, saa nauhoittaa. Oman viestinnän taltioiminen on mahdollista Suomen perustuslain mukaan, eikä sitä ole kriminalisoitu myöskään viestinnän suojaa koskevissa rikoslain säännöksissä.

Jos yksittäinen kansalainen nauhoittaa puheluitaan henkilötietojen käsittelyn (esim. keräämisen) tarkoituksessa, sovelletaan nauhoittamiseen henkilötietolakia. Lain soveltamisalaa on kuitenkin rajattu niin, ettei lakia sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jota luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Tällainen tarkoitus on esim. puhelinvastaajan käyttäminen kotona.

Viestistä saadun selvityksen perusteella ei myöskään lääkärin vastaanotolla syntyvien nauhoitteiden osalta kyseessä olisi automaattinen henkilötietojen käsittely eikä nauhoitteista syntyviä henkilötietoja kerättäisi henkilörekisteriin. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuuluu valvoa ja ohjeistaa vain henkilötietolaissa tarkoitettua henkilötietojen käsittelyä, esim. rekisteritietojen käsittelyä. Tiedustellussa tilanteessa lienee kyse nauhoittamisesta tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin eikä asiaan kantaa ottaminen kuulu tällöin tietosuojavaltuutetun toimivaltaan.

Mikäli kyseessä olisi henkilötietojen automaattinen käsittely tai nauhoittamisen tarkoituksena olisi henkilötietojen kerääminen, tulisi toiminnassa ottaa huomioon henkilötietolain säännökset.

Vastaanottokeskustelun voi nauhoittaa ja kerätä tällä tavoin henkilötietoja, jos nauhoittamiselle on hyväksyttävä peruste. Henkilötietoja ei kuitenkaan tule käsitellä tarpeettomasti eli vastaanottokeskustelua ei saa tarpeettomasti nauhoittaa.

Henkilötietolaki edellyttää, että henkilötietojen keräämisestä (mm. nauhoittamisesta) kerrotaan pääsääntöisesti aina keskustelukumppaneille. Informoinnin toteuttamistapa jää rekisterinpitäjän harkintaan.

Mikäli potilas/asiakas laittaa nauhoitteen Internetiin, huomiota tulee kiinnittää siihen, onko nauhoite vain tietyn rajatun piirin vai yleisesti kaikkien saatavilla. Mikäli nauhoite on vain tietyn rajatun piirin saatavilla, voi kyseessä olla nauhoitteen käsitteleminen tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin, jolloin tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa asiaan kantaa.

Lopuksi tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, että sellaisen keskustelun nauhoittaminen, johon itse osallistuu, ei ole ns. salakuuntelua, mikä vasta olisi rikos. Jos potilaalla/asiakkaalla on tarkoitus nauhoittaa vastaanottokeskustelu, olisi potilaan/asiakkaan hyvä sopia nauhoittamisesta lääkärin kanssa ennen vastaanottoa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.