11.1.2010

Hakutietokannan tiedot internetissä

ASIAN KUVAUS

X:n Arkisto kysyi yksittäisten henkilöiden haastatteluihin perustuvaan muistitietokantaan tehtyjen sisällysluetteloiden julkaisemisesta avoimessa internet-verkossa. Muisteloihin sisältyy luonnollisesti myös viittauksia vielä elossa oleviin henkilöihin, vaikka kyseessä on X:n Arkiston muistitietokokoelma.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN VASTAUS

Suomen perustuslain turvaamaan sananvapauteen kuuluu olennaisena osana myös muistelun ja omien näkemysten esittämisen vapaus. Sananvapauden käyttämisestä on lisäksi säädetty erikseen sananvapauslaissa (460/2003). Tietosuojavaltuutettu viittasi jäljempänä selvitettyyn toimivaltaansa ja totesi lisäksi, että henkilötietolain 2 §:n mukaan kyseistä lakia ei lähtökohtaisesti sovelleta silloin, kun asiasta on säädetty muussa laissa tai kyse on henkilötietojen käsittelystä toimituksellisia sekä taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksiin. Arkistolakihan säätää erikseen arkistoihin talletettujen tietojen käsittelystä ja vaikka on kyse laadituista sisällysluetteloista, ei niitä asiallisesti/sisällöllisesti voine erottaa arkistosta.

Tietosuojavaltuutettu totesi vielä, että henkilötietojen käsittelystä säädettäessä on periaatteena ollut ns. välineriippumattomuus, jolloin arkistolaitokseen kuuluvissa arkistoissa tutkittavana olevat tiedostot voitaisiin julkistaa millä tahansa menetelmällä. Valtuutettu katsoi, että tämä ei kuitenkaan koske tiedostoja, jotka sisältävät laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettävää tietoa. Julkisuuslain salassapitosäännökset olisi hänen mielestään joka tapauksessa parasta ottaa huomioon eräänlaisena tulkintaohjeena, vaikkei viimeksi mainittu laki suoraan tulisikaan sovellettavaksi muistitietokantaan.

Edes toimivaltaansa kuuluvan henkilötietojen käsittelyn osalta tietosuojavaltuutettu ei voi lausua yksittäistapauksista mitään sitovaa, vaan jokaisella, joka tuntee yksityisyytensä tulevan loukatuksi, on oikeus saattaa asia tietosuoja- tai poliisiviranomaisten tutkittavaksi. X:n Arkiston antamat esimerkit viittasivat valtuutetun mielestä kuitenkin siihen, että sanotussa muistitietokannassa oleviin tietoihin ei tultaisi soveltamaan henkilötietolain säännöksiä eikä asia siten kuuluisi tietosuojavaltuutetun toimivaltaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.