13.6.2008

Palkinto-ominaisuus hyväntekeväisyysjärjestön Kerro kaverille -kampanjassa

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 13.6.2008

ASIA
Hyväntekeväisyysjärjestö tiedusteli, voiko se liittää ns. Kerro kaverille -viraalikampanjaansa palkinto-ominaisuuden? Kyseisessä kampanjassa jaettaisiin tietoa kehitysmaiden auttamisesta. Kampanjassa ei palkittaisi haasteen lähettämisestä kavereille, vaan haasteen kautta mukaan lähteneitä henkilöitä. Tiedustelun taustalla on tietosuojavaltuutetun vuoden 2008 alussa julkaisema ns. Kerro kaverille –linjaus , jossa otetaan kantaa edun tarjoamisen edellytyksiin.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KANNANOTTO
Näkökulmia, joista tietosuojavaltuutettu voi arvioida ns. Kerro kavereille -toimintojen lainmukaisuutta ovat lähinnä: 1) sähköisen viestinnän tietosuojalain 7 lukuun sisältyvien suoramarkkinointisäännösten soveltuminen ja noudattaminen (esim. tarve saada sähköisen suoramarkkinointiviestin vastaanottajalta ennakkosuostumus) ja 2) henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus (esim. henkilötietolain noudattaminen).

Edellä todetut näkökulmat ovat pohjana tietosuojavaltuutetun Kerro kaverille -linjauksessa, joka julkaistiin tammikuussa 2008. Samaan aikaan myös Kuluttajavirasto/kuluttajamies otti kantaa kyseiseen toimintatapaan.

Kyseinen tietosuojavaltuutetun linjaus koskee kaupalliseen toimintaan liittyviä Kerro kaverille -palveluita. Linjauksessa on arvioitu edun tarjoamista siitä näkökulmasta, millaista vaikutusta sillä voi olla Kerro kaverille -viestinnän tarkoitukseen. Kerro kaverille -viestinnän tarkoitus voi olla yksityisten henkilöiden välinen viestintä ja mielipiteenvaihto, mutta yhtä lailla myös esim. yrityksen tarjoamien hyödykkeiden markkinoiminen. Kaupallisen toiminnan ollessa kyseessä tietosuojavaltuutettu on nähnyt viestien lähettämiseen liittyvän edun tarjoamisen yhtenä tunnusmerkkinä sille, että toiminnassa olisi tosiasiallisena tarkoituksena viestissä tarjottujen hyödykkeiden markkinoiminen yksityisten henkilöiden välisen viestinnän ja mielipiteenvaihdon sijaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 26.1 §:n mukaan sähköinen suoramarkkinointi yksityisille henkilöille sähköpostin tai tekstiviestin avulla edellyttää pääsääntöisesti vastaanottajan siihen ennalta antamaa suostumusta. Ottaen huomioon, että sähköisellä suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaupallista markkinointia, jolla pyritään hyödykkeen myynnin edistämiseen, sähköisen viestinnän tietosuojalain 26.1 §:ssä säädettyä ennakkosuostumuksen vaatimusta ei sovelleta sellaisiin tilanteisiin, joissa tekstiviestin tai sähköpostiviestin välityksellä lähetetään muu kuin kaupallinen markkinointiviesti. Sähköistä suoramarkkinointia ei myöskään ole yksityisten henkilöiden välinen mielipiteenvaihto tai muu vastaava toiminta.

Jos Kerro kaverille -toiminnon välityksellä lähetettävät viestit eivät ole sisällöltään kaupallista markkinointia, jolla pyritään hyödykkeen myynnin edistämiseen, tietosuojalainsäädäntö ei tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan aseta esteitä palkinto-ominaisuuden liittämiselle kampanjaan. Tätä näkökohtaa tukee myös se, jos tarkoitus ei ole palkita haasteen lähettämisestä useille kavereille, vaan haasteen kautta mukaan lähteneitä henkilöitä.

Jos Kerro kaverille -palveluun liittyy henkilötietojen käsittelyä, sen tulee aina olla asiallisesti perusteltua ja tarpeellista rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Käytännössä tämä merkitsee esim. sitä, että palvelussa ei tule tarpeettomasti kerätä viestien lähettäjien tai niiden vastaanottajien henkilötietoja.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Henkilötietolaki: 6 §, 9 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki: 26 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.