18.8.2005

Verkkopalvelun toteuttaminen

ASIA

Yritys tiedusteli, saako verkkopalvelun käyttäjää pyytää suosittelemaan palvelua esimerkiksi kolmelle kaverilleen. Palvelun käyttämisen edellytyksenä olisi muiden henkilöiden sähköpostiosoitteiden antaminen. Tämän jälkeen kavereille lähtisi palvelun kautta osoitteiden antajan lähettämä suositus ja oma tervehdys. Yritys ei keräisi sähköpostiosoitteita tai muutoin käyttäisi niitä.

Yrityksen tiedustelu koski myös verkkosivuille laitettavaa kilpailua, johon osallistuessaan käyttäjä voisi suositella palvelua kavereilleen. Motiivina suosittelulle olisi esimerkiksi voittomahdollisuuksien moninkertaistaminen.

Vielä yritys tiedusteli oikeuttaan verkkopalvelun yhteydessä kerätä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita sekä käyttää niitä suoramarkkinointiin; olisiko se sallittua käyttäjän hyväksyessä palvelun käyttöehdot, joissa kerrottaisiin tietojen käytöstä suoramarkkinointiin.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN OHJAUS

Yritys mainitsi esimerkkinä "lähetä linkki"-palvelun, jossa voi lähettää sähköpostilla ystävälleen linkin tiettyyn nettisivuun. Ystävä saa tällöin lähettäjän kirjoittaman viestin ja suoraan tuotteen omalle sivulle johtavan www-osoitteen. Kysymyksessä olevassa palvelussa, linkin ja viestin lähettäminen tapahtuu vapaaehtoisesti viestin lähettäjän aloitteesta, eikä viestin lähettämisestä koidu etua lähettäjälle tai vastaanottajalle. Tällaisten ehtojen ollessa voimassa voidaan katsoa, että kysymyksessä on ensisijassa kahden henkilön välinen viestintä, johon kyseisessä palvelussa tarjotaan viestintäväline. Samankaltainen viestinnällinen lopputulos saavutettaisiin, jos henkilö ilmoittaisi ystävälleen oman sähköpostinsa välityksellä linkin sivulle, jonka otaksuu kiinnostavan ystäväänsä. Suoramarkkinointia koskevia säännöksiä ei sovelleta yksityisten henkilöiden väliseen viestintään.

Toisessa tapauksessa suositteluviestien lähettäminen olisi edellytys palveluun rekisteröitymiselle tai voittomahdollisuuksien parantamiselle. Tässä tapauksessa useampien suositusviestien lähettäminen ei perustuisi lähettäjän omaan aloitteeseen, eikä rekisteröitymisen osalta myöskään vapaaehtoisuuteen. Viestinnän lähettämisen tarkoituksena olisi pääasiassa palvelun tuottajan intressi, eli kyseisen palvelun markkinoiminen usealle henkilölle. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tällaiseen toimintaan sovellettaisiin suoramarkkinointia koskevaa lainsäädäntöä ja toiminta edellyttäisi siten markkinointiviestin vastaanottajan ennakkosuostumusta.

Viitaten asiassa sovellettaviin säännöksiin ja asiaa koskevaan hallituksen esitykseen tietosuojavaltuutettu totesi, että pelkkää käyttöehtojen hyväksymistä ei voida pitää lain tarkoittamana nimenomaisena suostumuksena. Suostumuksen on oltava nimenomainen ja yksilöity.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain esitöiden mukaan (HE 125/2003) suoramarkkinointitarkoituksiin käytettävien viestintämuotojen osalta on perusteltua edellyttää, että vastaanottajana olevalta luonnolliselta henkilöltä saadaan ennakolta nimenomainen suostumus, ennen kuin heille osoitetaan tällaista viestintää. Luonnolliselta henkilöltä tulee aina pyytää etukäteinen suostumus. Epäselvissä tapauksissa tulee etukäteistä suostumusta pitää pääsääntönä. Myös henkilötietolaki (8 § 1 momentti 1 kohta) viittaa yksiselitteisesti annettuun suostumukseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 26 ja 32 §:t
Henkilötietolaki 8 § 1 mom. 1 k.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.