24.10.2005

Asiakkaan informointi sähköisen suoramarkkinoinnin kohdistamisesta

ASIA

Miten yrityksen tulee informoida kuluttaja-asiakasta, jolle se aikoo kohdistaa sähköistä suoramarkkinointia ilman ennakkosuostumusta sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 3 momentin nojalla?

KANNANOTTO

Henkilötietolain (523/1999) 24 §:ssä ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 26 §:ssä informointivelvoitteesta säädetty merkitsee käytännössä mm. sitä, että jokaisen yrityksen asiakkaakseen katsoman ja rekisteröimän henkilön, jolle yritys aikoo kohdistaa sähköistä suoramarkkinointia sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 3 momentin nojalla ilman asiakkaan ennakkosuostumusta täytyy tietää siitä, että 1) hän on asiakas, 2) hänen tietojaan voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja että 3) hänellä on halutessaan oikeus kieltää ko. markkinoinnin kohdistaminen itseensä.

Henkilötietolain 24 §:n 1 momentin mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan.

Sähköisen suoramarkkinoinnin ollessa kyseessä myös sähköisen viestinnän tietosuojalaki asettaa informointivelvoitteita rekisterinpitäjälle. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 1 momentissa on säädetty pääsäännöksi, että sähköinen suoramarkkinointi luonnolliselle henkilölle edellyttää ennakolta annettua suostumusta. Silloin, kun suoramarkkinointia on mahdollista kohdistaa luonnolliseen henkilöön ilman ennakkosuostumusta lain 26 §:n 3 momentin nojalla, palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on kuitenkin annettava asiakkaana olevalle luonnolliselle henkilölle mahdollisuus ilman erillistä maksua ja helposti kieltää yhteystiedon käyttö tiedon keräämisen ja jokaisen sähköpostiviestin, tekstiviestin, puheviestin, ääniviestin ja kuvaviestin yhteydessä. Palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on selkeästi tiedotettava kieltomahdollisuudesta.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 3 momentin mukaan asiakkaalle kohdistettavaan sähköisen suoramarkkinointiin ei tarvita hänen ennalta antamaansa suostumusta silloin, kun palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä saa asiakkaana olevalta luonnolliselta henkilöltä sähköpostiviestiin, tekstiviestiin, puheviestiin, ääniviestiin tai kuvaviestiin liittyvän yhteystiedon tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä ja käyttää tätä yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki: 24 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki: 26 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.