25.11.2004

Huumausainetestitodistuksen toimittaminen työterveyshuollosta suoraan työnantajalle

ASIA

Työterveyshuollon lääkäri totesi, että nykyisten säännösten mukaan huumausainetestiä koskeva tulos pitäisi antaa testatulle itselleen työnantajalle toimitettavaksi. Lääkäri kysyi, voidaanko työntekijän kirjallisella suostumuksella sivuuttaa laissa sanottu ja toimittaa lausunto suoraan työnantajalle.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN VASTAUS

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että lääkärin kysymys liittyy huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamiseen työterveyshuollosta, jossa itse testi oli suoritettu. Kyse on siten työterveyshuoltoa koskevasta erityislaista sekä terveydenhuollon ammattihenkilön ja tämän asiakkaan välisestä suhteesta. Työterveyshuoltolain mukaan huumausainetestiä koskevan todistuksen sisällöstä säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja, jotka sisältyvät asianomaisen työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen.

Koska kyseisessä todistuksessa oli kyse henkilötietojen käsittelystä, tietosuojavaltuutettu katsoi, että työterveyshuollosta huumausainetestiä koskeva todistus on annettava työntekijälle itselleen edelleen työnantajalle toimitettavaksi. Laissa säädettyä menettelytapaa ei voida korvata testatun suostumuksellakaan muulla menettelyllä. Työnantajan antaman ja testatun allekirjoittaman suostumuslomakkeen perusteella tapahtuva henkilötietojen luovuttaminen suoraan työnantajalle on siten lain vastaista.

Sovelletut säännökset:
Henkilötietolaki 40,1 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 1 luku 2 §, 3 luku 6 § sekä 22 §
Työterveyshuoltolaki 19,2 § (muut. 760/2004)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.