6.9.2001

Asiakkaan tiliotteen pyytäminen toimeentulotukea myönnettäessä

RATKAISTAVA ASIA

Ovatko tiliotteen tiedot tarpeellisia tietoja toimeentulotukea myönnettäessä ja voidaanko asiakasta siten pyytää toimittamaan tiliote? Voiko asiakas peittää osan tiedoista?

KANNANOTTO

Sosiaalivirastossa voidaan toimeentulotukea myönnettäessä tiliote pyytää. Tiliotteen tiedot ovat tarpeellisia tietoja toimeentulotukea myönnettäessä tai oikeutta sen saamiseen arvioitaessa. Tiliotetta pyydettäessä tulee kuitenkin myös henkilöiden yksityisyyden suoja ottaa huomioon. Jos tiliote sisältää hyvin arkaluonteisia tietoja (esim. uskonnollisten yhdyskuntien tai poliittisten puolueiden jäsenmaksut), joilla ei ole merkitystä toimeentulotukea myönnettäessä, tulee kyseinen kohta voida peittää. Tieto siitä, kuinka paljon tilillä on säästöjä, ei kuitenkaan ole sellainen tieto, joka voidaan peittää. Säästötieto tarvitaan toimeentulotuen myöntämistä varten, koska silloin otetaan huomioon käytettävissä olevat tulot ja varat toimeentulotukilain mukaisesti. Myös sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilain soveltajille antamassa oppaassa todetaan, että käytettävissä olevat varat kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon kohtuullisuusharkintaa käyttäen. Samassa oppaassa todetaan myös, että sosiaalivirastolle annettavia tietoja voivat olla mm. kuitit ja tositteet suoritetuista/suoritettavista maksuista, tulo- ja pankkitilitositteet, vuokrasopimus tai vastaavat tukea myönnettäessä tarvittavat asiakirjat.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki: 9.1 §
Erityislaki: Laki toimeentulotuesta 1-2 §, 6 §, 12 §
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12.1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.