Viranomaisten määräyskokoelmat: Ympäristöministeriö

Hakuosumia 179 kpl.

07.11.2016
12/16 Ympäristöministeriön asetus siilojen ja säiliöiden kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-4
07.11.2016
11/16 Ympäristöministeriön asetus nostureiden ja muiden koneiden aiheuttamia kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-3
07.11.2016
10/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden onnettomuuskuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-7
07.11.2016
9/16 Ympäristöministeriön asetus toteuttamisen aikaisia kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-6
07.11.2016
8/16 Ympäristöministeriön asetus lämpötilakuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-5
07.11.2016
7/16 Ympäristöministeriön asetus tuulikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-4
07.11.2016
6/16 Ympäristöministeriön asetus lumikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-3
07.11.2016
5/16 Ympäristöministeriön asetus palolle altistettujen rakenteiden rasituksia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-2
07.11.2016
3/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1990
14.04.2016 YM5/34/2016
2/16 Yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattaminen
17.12.2015 YM5/300/2015
1/16 Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden 1(2015)-19(2015) voimaansaattaminen
26.03.2015 YM1/300/2015
3/15 Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan V ja VII liitteiden muutosten voimaantulo
12.03.2015
2/15 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta
12.03.2015
1/15 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta annetun ympäristöministeriön ase-tuksen kumoamisesta
19.08.2014
1/14 D3 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
19.09.2013 YM5/300/2013
Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden 1(2013)-21(2013) voimaansaattaminen
23.05.2013 YM4/300/2013
Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden 1(2012)-11(2012) voimaansaattaminen
17.05.2013
D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2012
27.02.2013
Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
27.02.2013
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.