10.06.2003 195/40/03

Kansallisarkisto: Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä ja asiakirjarekistereissä.

Tyyppi:määräys
DNro:195/40/03
Antopäivä:10.06.2003
Voimaantulopäivä:01.07.2003
Voimassa:01.07.2006

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Yliopistokirjakauppa Oy Porthania
Osoite:PL 833
Postinumero ja -toimipaikka:00101 HELSINKI
Puhelinnumero:(09) 191 24 360

Säädösperusta:

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 22 §

Arkistolaki 831/94 8 § 3 mom. ja 16 §

Muutostiedot:

Tätä määräystä/ohjetta noudatetaan mikäli organisaation asiankäsittelyjärjestelmä tai asiakirjarekisteri ei täytä arkistolaitoksen määräystä asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttämisestä yksinomaan sähköisessä muodossa (KA 1486/40/2005, 20.12.2005).

Kumoaa arkistolaitoksen määräyksen/ohjeen kirjaamisesta valtion virastoissa ja laitoksissa (1/06/95, 2.6.1995, kumotaan siltä osin kun sisältää määräyksiä) sekä määräyksen/ohjeen arkistotoimen vaatimuksista sähköpostin käsittelyssä (5/06/97, 19.11.1997).

Asiasanat:

arkisto, arkistonmuodostus, asiakirja, asiakirjarekisteri, asianhallinta, asiankäsittely, asiaryhmitys, diaari, dokumenttien hallintajärjestelmä, erityisrekisteri, hallintodiaari, hyvä tiedonhallintatapa, metatieto, rekisteri, sähköinen asiointi

Huomautukset:

ISBN 951-53-2532-3.

Ulkoiset WWW-linkit:

http://www.narc.fi/Arkistolaitos/pdf-ohjeet/rekisterointinormi.pdf

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.