22.08.2023 FIMEA/2022/006841

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Veripalvelutoiminta

Määräyskokoelman numero:2/2023
Dnro:FIMEA/2022/006841
Tyyppi:määräys
Antopäivä:22.08.2023
Voimaantulopäivä:01.10.2023
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Säädösperusta:

Veripalvelulaki (197/2005) 7 §, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 §, 15 §:n 2 momentti, 16 § ja 17 §

EY-säädöksen täytäntöönpano:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY (32002L0098); EUVL L 33, 8.2.2003, s. 30

Komission direktiivi 2004/33/EY (32004L0033); EUVL L 91, 30.3.2004, s. 25, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanodirektiivillä 2011/38/EU (32011L0038); EUVL L 97, 12.4.2011, s. 28

Komission direktiivi 2005/62/EY (32005L0062); EUVL L 256, 1.10.2005, s. 41

Komission direktiivi 2014/110/EU (32014L0110), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 81

Komission direktiivi (EU) 2016/1214 (32016L1214), EUVL L 199, 26.7.2016, s. 14

Muutostiedot:

Määräyksellä kumotaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 1/2021 veripalvelutoiminnasta.

Asiasanat:

veri, veripalvelutoiminta, veripalvelulaitos, verikeskus

Huomautukset:

Veripalvelulaitosten on otettava käyttöön 4.3.2.2.2 kohdassa määrätyt kokoveren ja sen osien luovuttajien hyväksymistä koskevat perusteet viimeistään 1. tammikuuta 2024. Veripalvelulaitosten tulee noudattaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksen 1/2021 kohdan 4.3.2.2.2 mukaisia kokoveren ja sen osien luovuttajien hyväksymistä koskevia perusteita siihen saakka, kunnes veripalvelulaitos on ottanut käyttöön tämän määräyksen 4.3.2.2.2 kohdassa määrätyt kokoveren ja sen osien luovuttajien hyväksymistä koskevat perusteet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.