04.02.2021 FIMEA/2019/000264

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Veripalvelutoiminta

Määräyskokoelman numero:1/2021
Dnro:FIMEA/2019/000264
Tyyppi:määräys
Antopäivä:04.02.2021
Voimaantulopäivä:15.02.2021
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Osoite:PL 55
Postinumero ja -toimipaikka:00034 FIMEA
Puhelinnumero:029 522 3341

Säädösperusta:

Veripalvelulaki (197/2005) 7 §, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 §, 15 §:n 2 momentti, 16 § ja 17 §

EY-säädöksen täytäntöönpano:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY (32002L0098); EUVL L 33, 8.2.2003, s. 30

Komission direktiivi 2004/33/EY (32004L0033); EUVL L 91, 30.3.2004, s. 25, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanodirektiivillä 2011/38/EU (32011L0038); EUVL L 97, 12.4.2011, s. 28

Komission direktiivi 2005/62/EY (32005L0062); EUVL L 256, 1.10.2005, s. 41

Komission direktiivi 2014/110/EU (32014L0110), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 81

Komission direktiivi (EU) 2016/1214 (32016L1214), EUVL L 199, 26.7.2016, s. 14

Muutostiedot:

Määräyksellä korvataan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräykset 6/2013, 2/2015 ja 1/2018, joiden voimassaoloaika päättyy 14.2.2021.

Asiasanat:

veri, veripalvelutoiminta, veripalvelulaitos, verikeskus

Huomautukset:

Veripalvelulaitosten on otettava käyttöön 4.3.2.2.2 kohdassa määrätyt kokoveren ja sen osien luovuttajien hyväksymistä koskevat perusteet viimeistään 17. toukokuuta 2021. Siihen saakka veripalvelulaitosten tulee noudattaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksen 6/2013 kohdan 4.3.2.2.2 mukaisia kokoveren ja sen osien luovuttajien hyväksymistä koskevia perusteita.

Ulkoiset WWW-linkit:

https://www.fimea.fi/documents/160140/2311305/Fimean+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+1-2021+veripalvelutoiminnasta%2C+FI.pdf/8b1238d8-f623-53f0-24a3-b120ff3365c3?t=1613381286426

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.