09.12.2015 005327/00.01.00/2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen 6/2013 muuttamisesta

Tyyppi:määräys
Määräyskokoelman numero:2/2015
DNro:005327/00.01.00/2015
Antopäivä:09.12.2015
Voimaantulopäivä:01.01.2016
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus / Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Osoite:PL 55 / PB 55
Postinumero ja -toimipaikka:00034 FIMEA
Puhelinnumero:029 522 3341

Säädösperusta:

Veripalvelulaki 197/2005 12 §:n 2 mom., 13 §

Blodtjänstlag 197/2005 12 §:n 2 mom., 13 §

Muutostiedot:

Tällä määräyksellä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimean) antaman määräyksen 6/2013 (Veripalvelutoiminta) kohtaa 4.3.2.2.1 muokataan siltä osin kuin se koskee Länsi-Niilin virusta (WNV) koskevaa luovutuskieltokautta. Määräystä 6/2013 ei muilta osin muuteta. /

Genom denna föreskrift ändras Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimeas) föreskrift 6/2013 (Blodtjänstverksamhet) punkt 4.3.2.2.1 med avseende på avstängningsperiod från blodgivning rörande West Nile-virus (WNV). Föreskrift 6/2013 ändras inte i övrigt.

Asiasanat:

veri, veripalvelutoiminta, veripalvelulaitos, verikeskus / blod, blodverksamhet, inrättningar för blodtjänst, blodcentral

EY-säädöksen täytäntöönpano:

2014/110/EU 32014L0110 EUVL L 366, 20.12.2014, s. 81

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.