19.12.2014 Dnro 002646/00.01.00/2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden (ATMP) valmistaminen yksittäisen potilaan hoitoon

Tyyppi:määräys
Määräyskokoelman numero:5/2014
Dnro:Dnro 002646/00.01.00/2014
Antopäivä:19.12.2014
Voimaantulopäivä:01.01.2015
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus / Säkerhets och- utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Osoite:PL 55 / PB 55
Postinumero ja -toimipaikka:00034 FIMEA
Puhelinnumero:029 522 3341

Säädösperusta:

Lääkelaki 395/1987 15 c §:n 3 mom.

Läkemedelslagen 395/1987 15 c § 3 mom.

Muutostiedot:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 3/2009. Voimassaoloaika 1.1.2010 - 31.12.2014. Föreskrift 3/2009 från Säkerhets och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Giltighetstid 1.1.2010 - 31.12.2014.

Asiasanat:

lääke, pitkälle kehitetty terapia läkemedel, avancerad terapi

EY-säädöksen täytäntöönpano:

2001/83/EY, 1394/2007 3200IL0083, 32007R1394 EYVL L311, 28.11.2001 s. 67, EUVL L 324, 10.12.2007, s. 121

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.