Viranomaisten määräyskokoelmat: Säteilyturvakeskus

Hakuosumia 248 kpl.

13.09.2016 Guide ST 5.1
Radiation safety of sealed sources and equipment containing them
13.09.2016 Direktiv ST 5.1
Strålsäkerheten hos apparater med slutna källor
13.09.2016 Ohje ST 5.1
Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus
14.6.2016 Guide ST 5.4
Trade in radiation sources
14.06.2016 Direktiv ST 5.4
Handel med strålkällor
14.06.2016 Ohje ST 5.4
Säteilylähteiden kauppa
02.03.2016 Direktiv ST 6.1
Strålsäkerhet vid användning av öppna strålkällor
02.03.2016 Guide ST 6.1
Radiation safety when using unsealed sources
02.03.2016 Ohje ST 6.1
Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä
25.01.2016 Direktiv ST 1.8
Behörighet och strålskyddsutbildning för personer inom en användarorganisation
25.01.2016 Guide ST 1.8
Qualifications and radiation protection training of persons working in a radiation user's organization
25.01.2016 Ohje ST 1.8
Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus
22.12.2015 Regulation STUK Y/5/2016
Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Safety of Mining and Milling Operations Aimed at Producing Uranium or Thorium
22.12.2015 Regulation STUK Y/3/2016
Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on Security in the Use of Nuclear Energy
22.12.2015 Föreskrift STUK Y/5/2016
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i syfte att producera uran eller torium
22.12.2015 Föreskrift STUK Y/3/2016
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi
22.12.2015 Määräys STUK Y/5/2016
Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta
22.12.2015 Määräys STUK Y/3/2016
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä
25.09.2015 Ohje ST 5.8
Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyö
25.09.2015 Direktiv ST 5.8
Installation, reparation och underhåll av strålningsalstrande apparater

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.