Viranomaisten määräyskokoelmat: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hakuosumia 228 kpl.

19.12.1994 D:18/412/94
Muutos kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta koskeviin määräy ksiin vakuutusyhdistyksille
18.11.1994 D:114/02/93
Rintamaveteraanien kuntoutukseen kuuluva tutkimus ja hoito
02.11.1994 D:223/411/94 ja D:233/411/94
STMp työntekijäin eläkemaksusta vuodelle 1995
15.09.1994 määrk:1994:42
STM:n ja Belgian sosiaaliturvaministeriön välinen sopimus sairaanhoito etuuksien korvaamisesta
30.06.1994 D:58/413/94 MÄÄRK:1994:30
Muutos TEL 11 Ä:n mukaisesti rekisteröidyn lisäeläketurvan vakuutustek nillisiä laskelmia koskeviin määräyksiin eläkesäätiöille
30.06.1994 D:117/414/94 määrk:1994:32
Muutos työntekijäin eläkelain 12 P:n mukaista tasausta varten annettuihin perusteisiin eläkekassoille
30.06.1994 d:116/414/94 määrk:1994:33
Muutos yrittäjien eläkelain mukaisen toiminnan osalta tehtävään vakuutustekiniseen tutkimukseen eläkekassoille
30.06.1994 D:59/413/94 MÄÄRK:1994:29
Muutos työntekijäin eläkelain mukaisia vakuutusteknisiä laskelmia koskeviin määräyksiin eläkesäätiöille
23.06.1994 DNRO:47/02/94
STM:n ja Itävallan työ- ja sos.asiain ministeriön sekä ympäristö-, nuo riso- ja perheas.ministeriön väl. sopimus sairaanhoitoetuuksien korv.
21.06.1994 D:178/44/93
Perusteet työeläkekassan vuosimaksun, vuosimaksun tasausosan ja tasausosista muodostuneen rahaston laskemiseksi työeläkekassalle
21.03.1994 MÄÄRK:15/1994
SIJOITUSTOIMINNAN SEURANTAA KOSKEVA MÄÄRÄYS KOTIMAISILLE VAKUUTUSYHTIÖ ILLE
24.02.1994 MÄÄRK:12/1994
STM:N JA LUXEMBURGIN SOSIAALITURVAMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS SAIRAANH OITOETUUKSIEN KORVAAMISESTA
31.01.1994 D:5/413/94
MUUTOS TEL 11 P:N MUKAISESTI REKISTERÖIDYN LISÄELÄKETURVAN VAKUUTUSTEKNILLISIÄ LASKELMIA KOSKEVIIN OHJEISIIN ELÄKESÄÄTIöILLE
26.01.1994 MÄÄRK:6/1994
STM:n ja Hollannin hkk-ministeriön välinen sopimus asetuksen (ETY) n:o 1408/71 nojalla ann. sairaanhoitoetuuksien korvaamisesta
31.12.1993 d:260/411/93
Määräys asiamiesten rekisteröintiä ja työkokemusta osoittavien todistu sten antamisesta kotimaisille vakuutusyhtiöille
31.12.1993 d:128/02/93
Määräys asiamiesten rekisteröintiä ja työkokemusta osoittavien todistu sten antamisesta vakuutusyhdistyksille
31.12.1993 D:123/102/93
Terveystarkastukset työterveyshuollossa
31.12.1993 d:10/416/93
Määräys vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan harjoittamista suomessa ko skeviin määräyksiin ulkomaisille ETA-vakuutusyhtiöille
30.12.1993 D:279/411/93
Muutos liikennevahingonkorvausten korotusten rahoitusta ja tasoitusta koskeviin määräyksiin liikennevakuutuskeskukselle
21.12.1993 dnro:113/02/93
sosiaali- ja terveysministeriön päätös sijoitustoiminnan seurannasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.