Viranomaisten määräyskokoelmat: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hakuosumia 229 kpl.

20.05.1997 D:51/42/96
Muutos työeläkekassan vuosimaksun, vuosimaksun tasausosan ja tasausosista muodostuneen rahaston laskemiseksi annettuihin perusteisiin työeläkekassalle
01.04.1997 Oppaita 1997:5
Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi. Pintakäsittelylaitos, maalaamo, pakkaamo
13.03.1997 D:20/021/97
Määräys tilastokertomuksen laatimisesta osastoittain ja sijoitustoiminnan seurantalomakkeen laatimisesta osastoittain AB-eläkesäätiöille
05.03.1997 D:19/021/97
Ohje sijoitussuunnitelman laatimiseksi eläkesäätiöille
20.02.1997 D:6/001/97
Tapaturma-asiain korvauslautakunnassa käsiteltäviä asioita koskevan ohjeen vahvistaminen
14.02.1997 D:4/021/97
Ohje vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten valmiussuunnitelman laatimiseksi
12.02.1997 D:14/021/97
Kertomus vakuutuskassan toiminnasta vakuutuskassalain alaisille sairauskassoille
05.02.1997 D:12/021/97
Muutos työntekijäin eläkelain mukaisen toiminnan osalta tehtävään vakuutustekniseen tutkimukseen ja lausuntoon tilinpäätöstä varten eläkekassoille
05.02.1997 D:9/021/97
Muutos vakuutusteknisiä laskelmia koskeviin määräyksiin työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille
05.02.1997 D:11/021/97
Muutos työntekijäin eläkelain 12 P:n mukaista tasausta varten annettuihin perusteisiin työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkekassoille
27.01.1997 D:7/021/97
Määräys vakuutusyhdistyksen perustamisesta niille, jotka hakevat perustettavan vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen vahvistamista vakuutusyhdistykselle
27.01.1997 D:31/503/96
Sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeita koskevat kaavat
17.01.1997 D:2/021/97
Työttömyysturvalain 2 ja 23 §:ien ja päivärahan perusteena olevan palkan määrittämisen soveltamisohjeet
15.01.1997 D:1/021/97
Ruokamyrkytysten seuranta ja ilmoitukset
31.12.1996 D:26/021/96
Muutos vakavaraisuus tunnuslukuja, osittamatonta lisävakuutusvastuuta ja toimintapääomaan liittyviä rajoja koskeviin määräyksiin kotimaisille vakuutusyhtiöille
31.12.1996 D:43/021/1996
Muutos vakuutusteknisen vastuuvelan katetta koskeviin määräyksiin maatalousyrittäjien eläkelaitokselle
30.12.1996 D:33/021/96
Kirjanpitoa, tilinpäätöstä, vakavaraisuutta ja toiminnan harjoittamista koskevat määräykset, erinäiset määräykset ja ohjeet sekä ministeriölle toimitettavat asiakirjat ja selonteot Suomessa toimiluvan saaneille kolmansien maiden vakuutusyhtiöille
20.12.1996 D:31/021/96
Muutos määräyksiin, jotka koskevat toimintasuunnitelmaa niille, jotka hakevat lupaa vakuutusliikkeen harjoittamiseen Suomessa, suomalaisille vakuutusyhtiöille ja Suomessa toimiville kolmannen maan vakuutusyhtiöille
20.12.1996 D:28/021/96
Määräys liikennevakuutuslain ja tapaturmavakuutuslain mukaisten vakuutusten yhteistakuuerästä Liikennevakuutuskeskukselle ja Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolle
20.12.1996 D:29/021/96
Muutos tuloslaskelmaa, tasetta ja liitetietoja koskeviin määräyksiin eläketurvakeskukselle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.