Viranomaisten määräyskokoelmat: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hakuosumia 228 kpl.

31.12.1997 D:56/021/97
Muutos määräys- ja ohjekokoelmaan eläkesäätiöille toimintapääoma, kannatusmaksu ja kannatusmaksuvakuutus, kirjanpito ja tilinpäätös
31.12.1997 D:57/021/97
Muutos kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintapääomaa koskeviin määräyksiin eläkekassoille
22.12.1997 D:58/021/97
Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille
22.12.1997 D:59/021/97
Muutos kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, sijoitussuunnitelmaa ja vakuutusteknisen vastuuvelan katetta, tasoitusmäärää ja tasoitusmäärän rajoja koskeviin määräyksiin ja erinäisiin
01.12.1997 D:48/021/97
Raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevien lomakkeiden kaavat sekä lomakkeiden täyttämisohjeet
24.11.1997 D:51/021/97
STM:n ohjeen n:o 1993:26, yleisten vapaaehtoisten terveystarkastusten järjestäminen, kohdan 4. muuttaminen
30.09.1997 D:47/021/97
Hyvä työterveyskäytäntö
19.09.1997 D:15/42/97
Muutos perusteiseen merimieseläkelain 3 a P:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten
19.09.1997 D:45/021/97
Määräykset vakuutusyhdistyksille vakuutusyhdistyksen velvollisuudesta antaa vakuutuksen hakijoille tietoja lisämaksuvelvollisuudesta
15.09.1997 D:43/021/97
Muutos työeläkevakuutusyhtiön varainhallintaa ja maksuliikenteen järjestämistä, sijoitustoiminnan eriyttämistä, vakuuden antamista ja tietojen luovuttamista koskeviin määräyksiin työeläkevakuutus- yhtiöistä annetussa laissa tarkoitetuille työeläkevakuutu
14.08.1997 D:33/021/97
Työttömyysturvalain 5 § 1 momentin, 7, 10a, 11 ja 13 kohtien, 5b § ja 27a §:ien soveltamisohjeet
14.08.1997
Työttömyysturvalain 5 § 1 momentin, 7, 10a, 11 ja 13 kohtien, 5b ja 27a §:ien soveltamisohjeet
29.07.1997 D:39/021/97
Toimenpiteet EHEC-tartuntojen leviämisen estämiseksi
04.07.1997 D:37/021/97
Muutos työntekijäin eläkelain 11 P:n mukaisesti rekisteröidyn lisäeläketurvan vakuutusteknisiä laskelmia koskeviin määräyksiin
04.07.1997 D:36/021/97
Perusteet työntekijäin eläkelain 12 P:n mukaista tasausta varten
04.07.1997 D:35/021/97
Muutos vakuutusteknisiä laskelmia koskeviin määräyksiin työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille
27.06.1997 D:34/021/97
Muutos työsuojelumaksun määräämisestä annettuihin ohjeisiin tapaturmavakuutusta harjoittaville vakuutusyhtiöille
13.06.1997 D:28/021/97
Työttömyysturvalain 40, 40a, 40b, 41, 43, 43a ja 43c §:ien soveltamisohjeet
05.06.1997 D:45/401/97
Sijoitustoiminnan järjestämistä annettavat ministeriön määräykset työeläkevakuutusyhtiöille
20.05.1997 D:51/42/96
Muutos työeläkekassan vuosimaksun, vuosimaksun tasausosan ja tasausosista muodostuneen rahaston laskemiseksi annettuihin perusteisiin työeläkekassalle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.