29.05.2018 TRAFI/34001/03.04.01.00/2018

Merenkulku ja vesiliikenne: Alusten vakavuus

DNro:TRAFI/34001/03.04.01.00/2018
Tyyppi:määräys
Antopäivä:29.05.2018
Voimaantulopäivä:01.06.2018
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Liikenne- ja viestintävirasto/Transport- och kommunikationsverket
Osoite:PL/PB 320
Postinumero ja -toimipaikka:00059 TRAFICOM
Puhelinnumero:029 534 5000

Säädösperusta:

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 §:n 3 momentti, 21 §:n 3 momentti ja 23 §:n 1 momentti

EY-säädöksen täytäntöönpano:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY (32009L0045); EUVL L 163, 25.6.2009, s.1, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/36/EU (32010L0036); EUVL L 162, 29.6.2010, s. 1, ja komission direktiivillä (EU) 2016/844 (32016L0844); EUVL L 141, 28.5.2016, s. 51

Neuvoston direktiivi 97/70/EY (31997L0070); EYVL L 34, 9.2.1998, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/19/EY (31999L0019); 27.4.2002, s. 21, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/35/EY (32002L0084); EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 219/2009 (32009R0219); EYVL L 87, 31.3.2009, s. 109;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY (32003L0025); EUVL L 123, 17.5.2003, s. 22, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/12/EY (32005L0012); EUVL L 48, 19.2.2005, s. 19 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1137/2008 (32008R1137); EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1

Muutostiedot:

Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen alusten vakavuudesta (28.4.2016, TRAFI/36291/03.04.01.00/2016) 

Ulkoiset WWW-linkit:

www.trafi.fi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.