12.06.2006 62/01/2006

Energiavirasto: Määräys sähkön vähittäismyyjän sähkönmyyntihintojen ilmoittamisesta Energiamarkkinavirastolle

Tyyppi:määräys
Dnro:62/01/2006
Antopäivä:12.06.2006
Voimaantulopäivä:01.08.2006
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Energiamarkkinavirasto
Osoite:Lintulahdenkatu 10
Postinumero ja -toimipaikka:00500 Helsinki
Puhelinnumero:010 60 5000

Säädösperusta:

Sähkömarkkinalaki 386/1995 22 § 3 mom

Asiasanat:

sähkön vähittäismyynti, sähkönhinta, minutförsäljning av el, elpris

Huomautukset:

Samalla kumoutuu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkön vähittäismyyjän myyntiehtojen ja -hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle (1424/1995). Energiamarkkinavirasto on antanut 14.10.2008 määräyksen ruotsinkielisestä versiota korjatun version havaitun teknisen virheen takia.

Samtidigt upphävs handels- och industriministeriets beslut (1424/1995) om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elminutförsäljarens försäljningsvillkor och -priser. Energimarknadsverket har 14.10.2008 meddelat den ovannämnda föreskriften ånyo på svenska med anledning av att Energimarknadsverket upptäckte vissa felaktigheter i den svenskspråkiga versionen av föreskriften.

Ulkoiset WWW-linkit:

http://www.emvi.fi/select.asp?gid=222&pgid=222

http://www.emvi.fi/select.asp?gid=223&pgid=223

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.