20.05.2019 TRAFICOM/138582/03.04.02.00/2019

Raideliikenne: Rautatiejärjestelmän turvallisuus

Dnro:TRAFICOM/138582/03.04.02.00/2019
Tyyppi:määräys
Antopäivä:20.05.2019
Voimaantulopäivä:16.06.2019
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom
Osoite:PL 320
Postinumero ja -toimipaikka:00059 TRAFICOM
Puhelinnumero:029 534 5000

Säädösperusta:

Raideliikennelaki 1302/2018 10 (6)§, 12 (3)§, 17 (3)§, 73 (3)§ ja 165 (4)§

EY-säädöksen täytäntöönpano:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/798, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautateiden turvallisuudesta (jäljempänä rautatieturvallisuusdirektiivi), 9 artiklan 2 ja 3 kohdat sekä osin 5 kohta, 14 artiklan 3 kohta, liite I ja sen lisäys sekä liite III, EUVL L 138, 26.5.2016, s. 102.

Muutostiedot:

Tällä määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusviraston määräykset Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuuskertomus (18.12.2014 TRAFI/19402/ 03.04.02.00/2014) ja Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmä (27.09.2012 TRAFI/1065/03.04.02.00/2012)

Ulkoiset WWW-linkit:

www.traficom.fi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.