18.8.2015 5/2015

Luottolaitos - Yhteysvaatimus - Väärinkäytöstieto - Arkaluonteinen tieto - Luovuttaminen - Rekisterinpitäjän oikeutettu etu - Tärkeä yleinen etu

Ks. myös päätökset T: 2/2004, 7/2008, 2/2011, 17/2011, 6/2012 ja 2/2015

Tietosuojalautakunta myönsi päätöksessään S-Pankki Oy:lle tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan. Lautakunta on aiemmin päätöksellään 2/2004 myöntänyt luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille toistaiseksi voimassa olevan luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen tiettyihin määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa on myönnetty myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille luvan piiriin kuuluville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä.                            

ASIA            Henkilötietojen käsittelyä asiakashäiriörekisterin ylläpitoa varten koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 (dnro 8/932/2003) luvanhaltijoiden piirin täydentäminen

HAKIJA      S-Pankki Oy (y-tunnus 2557308-3)

Hakijan asiamiehenä lupahakemuksessa toimii Suomen Asiakastieto Oy valtakirjan nojalla.

HAKEMUS

Hakija pyytää, että toistaiseksi voimassa olevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 (dnro 8/932/2003) ja sen jälkeen annettujen samaa asiaa koskevien lupien luvanhaltijoiden joukkoon lisättäisiin luvanhaltijana S-Pankki Oy tai ellei se ole mahdollista, että kyseinen lupa myönnettäisiin erikseen S-Pankki Oy:lle. Luvan perusteet olisivat samat kuin muillakin luvanhaltijoilla luvan 2/4.2.2004 (dnro 8/932/2003) perusteella.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 päätöksessä mainituille luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa myönnettiin myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä, joista Helsingin hallinto-oikeus on sittemmin päätöksellään 15.12.2004 nro 04/1066/2 poistanut päätöksen 2 B kohdassa asetetun väärinkäytöstietojen käsittelyä koskevan lupamääräyksen nro 6.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004 on tämän päätöksen liitteenä.

PÄÄTÖS    

Hakija harjoittaa vastaavaa toimintaa kuin luvan piiriin kuuluvat luvanhaltijayhteisöt. Tietosuojalautakunta myöntää S-Pankki Oy:lle tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan kyseisessä päätöksessä mainituin perustein, sellaisena kuin se on edellä todetun mukaisesti voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 §:n 4 kohta, 8 §:n 1 mom., 11 §:n 3 kohta, 12 §:n 1 mom. 13 kohta, 43 §

Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Tuula Sario, Hannu Rautiainen Tapani Tarvainen, Kirsi Taipale ja Sanna Helopuro.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.