18.8.2015 2/2015

Luottolaitos - Yhteysvaatimus - Väärinkäytöstieto - Arkaluonteinen tieto - Luovuttaminen - Rekisterinpitäjän oikeutettu etu - Tärkeä yleinen etu

Ks. myös päätökset T: 2/2004, T: 7/2008, T: 2/2011, T: 17/2011 ja T: 6/2012

Lauta myönsi päätöksessään neljälle yhteisölle tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan. Lautakunta on aiemmin päätöksellään 2/2004 myöntänyt luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille toistaiseksi voimassa olevan luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen tiettyihin määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa on myönnetty myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille luvan piiriin kuuluville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä.

ASIA            Henkilötietojen käsittelyä asiakashäiriörekisterin ylläpitoa varten koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 (dnro 8/932/2003) luvanhaltijoiden piirin täydentäminen sekä nykyisiä luvanhaltijoita koskevien tietojen päivitys

HAKIJA      Finanssialan Keskusliitto ry valtakirjalla seuraavien hakijoiden puolesta:

Bonum Pankki Oy
Sp-Rahastoyhtiö Oy
Oma Säästöpankki Oyj
Danske Finance Oy

HAKEMUS

Hakija pyytää, että toistaiseksi voimassa olevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 (dnro 8/932/2003) luvanhaltijoiden joukkoon lisättäisiin uusina luvanhaltijoina Bonum Pankki Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Oma Säästöpankki Oyj sekä Danske Finance Oy tai ellei se ole mahdollista, että kyseinen lupa myönnettäisiin erikseen kyseisille hakijoille. Luvan perusteet olisivat samat kuin muillakin luvanhaltijoilla luvan 2/4.2.2004 (dnro 8/932/2003) perusteella.

Lisäksi hakija pyytää, että päätöksessä huomioitaisiin nykyisiä luvanhaltijoita koskevat, liitteestä ilmenevät muutokset.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 päätöksessä mainituille luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa myönnettiin myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä, joista Helsingin hallinto-oikeus on sittemmin päätöksellään 15.12.2004 nro 04/1066/2 poistanut päätöksen 2 B kohdassa asetetun väärinkäytöstietojen käsittelyä koskevan lupamääräyksen nro 6.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004 on tämän päätöksen liitteenä.

PÄÄTÖS     Tietosuojalautakunta myöntää Bonum Pankki Oy:lle, Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle, Oma Säästöpankki Oyj:lle ja Danske Finance Oy:lle tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on edellä todetun mukaisesti voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 §:n 4 kohta, 8 §:n 1 mom., 11 §:n 3 kohta, 12 §:n 1 mom. 13 kohta, 43 §

Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Ahti Saarenpää, Eila Ratasvuori, Pertti Saloranta, Sanna Helopuro, Hannu Rautiainen ja Tuula Sario.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.