18.12.2012 9/2012

Luottolaitos - Yhteysvaatimus - Väärinkäytöstieto - Arkaluontoinen tieto - Luovuttaminen - Rekisterinpitäjän oikeutettu etu - Tärkeä yleinen etu

Ks. myös päätökset T: 2/2004, 7/08, 1/2011 ja 17/2011 Helsingin hallinto-oikeuden päätös 15.12.2004 nro 04/1066/2

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa on myönnetty myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Tietosuojalautakunta myönsi Itella Pankki Oy:lle sekä Prosessipalvelut Oy:lle päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

ASIA            Henkilötietojen käsittelyä asiakashäiriörekisterin ylläpitoa varten koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 luvanhaltijoiden piirin täydentäminen sekä nykyisiä luvanhaltijoita koskevien tietojen päivitys.

HAKIJA      Finanssialan Keskusliitto ry valtakirjalla seuraavien hakijoiden puolesta:

Itella Pankki Oy
OP-Prosessipalvelut Oy

HAKEMUS

Hakija pyytää, että toistaiseksi voimassa olevan luvan nro 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 luvanhaltijoiden joukkoon lisättäisiin uusina luvanhaltijoina Itella Pankki Oy sekä OP-Prosessipalvelut Oy tai ellei se ole mahdollista, että kyseinen lupa myönnettäisiin erikseen kyseisille hakijoille. Luvan perusteet olisivat samat kuin muillakin luvanhaltijoilla luvan 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 perusteella.

Lisäksi hakija pyytää, että päätöksessä huomioitaisiin nykyisiä luvanhaltijoita koskevat, liitteestä ilmenevät muutokset.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 päätöksessä mainituille luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa myönnettiin myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä, joista Helsingin hallinto-oikeus on sittemmin päätöksellään 15.12.2004 nro 04/1066/2 poistanut päätöksen 2 B kohdassa asetetun väärinkäytöstietojen käsittelyä koskevan lupamääräyksen nro 6.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004 on tämän päätöksen liitteenä.

PÄÄTÖS      Tietosuojalautakunta myöntää Itella Pankki Oy:lle ja OP-Prosessipalvelut Oy:lle tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on edellä todetun mukaisesti voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 § 4 kohta, 8 § 1 mom, 11 § 3 kohta, 12 § 1 mom 13 kohta, 43 §

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Sanna Helopuro, Eila Ratasvuori, Hannu Rautiainen, Pertti Saloranta ja Kirsi Taipale.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.