15.12.2011 17/2011

Henkilötietojen käsittely - Asiakashäiriörekisteri - Luvanhaltija - Lupa

ASIA            Henkilötietojen käsittelyä asiakashäiriörekisterin ylläpitoa varten koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 luvanhaltijoiden piirin täydentäminen sekä nykyisiä luvanhaltijoita koskevien tietojen päivitys.

HAKIJA      Finanssialan Keskusliitto ry valtakirjalla seuraavien hakijoiden puolesta:

                      Tapiola Varainhoito Oy                                                                                   Stadshypotek AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta

HAKEMUS

Hakija pyytää, että toistaiseksi voimassa olevan luvan nro 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 luvanhaltijoiden joukkoon lisättäisiin uusina luvanhaltijoina Tapiola Varainhoito Oy sekä Stadshypotek AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta tai ellei se ole mahdollista, että kyseinen lupa myönnettäisiin erikseen kyseisille hakijoille. Luvan perusteet olisivat samat kuin muillakin luvanhaltijoilla luvan 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 perusteella.

Lisäksi pyytäisimme, että päätöksessä huomioitaisiin nykyisiä luvanhaltijoita koskevat, liitteestä ilmenevät muutokset.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 päätöksessä mainituille luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa myönnettiin myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä, joista Helsingin hallinto-oikeus on sittemmin päätöksellään 15.12.2004 nro 04/1066/2 poistanut päätöksen 2 B kohdassa asetetun väärinkäytöstietojen käsittelyä koskevan lupamääräyksen nro 6.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004 on tämän päätöksen liitteenä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn mm., jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Perustelut    Tietosuojalautakunta katsoo hakijoiden toiminnan vastaavan lupapäätöksessä 2/4.2.2004 mainittujen yhteisöjen toimintaa. Hakijat ovat myös perustelleet hakemustaan samoilla perusteilla kuin aiemmat luvanhaltijat.

Päätös          Tietosuojalautakunta myöntää Tapiola Varainhoito Oy:lle ja Stadshypotek AB:lle, Suomen sivukonttoritoiminta tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on edellä todetun mukaisesti voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 § 4 kohta, 8 § 1 mom, 11 § 3 kohta, 12 § 1 mom 13 kohta, 43 §

Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Hannu Rautiainen, Anna-Leena Reinikainen ja Pertti Saloranta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.