28.04.2011 1/2011

Luottolaitos - Yhteysvaatimus - Väärinkäytöstieto - Arkaluontoinen tieto - Luovuttaminen - Rekisterinpitäjän oikeutettu etu - Tärkeä yleinen etu

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa on myönnetty myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Tietosuojalautakunta myönsi Evli Pankki Oyj:lle sekä Suomen AsuntoHypoPankki Oy:lle ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

Ks. myös päätökset T: 2/2004 ja 7/08 sekä Helsingin hallinto-oikeuden päätös 15.12.2004 nro 04/1066/2

ASIA

Henkilötietojen käsittelyä asiakashäiriörekisterin ylläpitoa varten koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 luvanhaltijoiden piirin täydentäminen sekä nykyisiä luvanhaltijoita koskevien tietojen päivitys

HAKIJA

Finanssialan Keskusliitto ry valtakirjalla Evli Pankki Oyj:n sekä Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen puolesta.

HAKEMUS

Hakija pyytää, että pankeille myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan luvan nro 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 luvanhaltijoiden joukkoon lisättäisiin uutena Evli Pankki Oy sekä Suomen AsuntoHypoPankki Oy ja Suomen Hypoteekkiyhdistys tai ellei se ole mahdollista, että kyseinen lupa myönnettäisiin erikseen kyseisille hakijoille. Luvan perusteet olisivat samat kuin muillakin luvanhaltijoilla.

Hakemukseen on liitetty Evli Pankki Oy:n, Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Finanssialan Keskusliitolle antama yksilöity valtakirja luvan hakemista varten.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 päätöksessä mainituille luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa myönnettiin myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä, joista Helsingin hallinto-oikeus on sittemmin päätöksellään 15.12.2004 nro 04/1066/2 poistanut päätöksen 2 B kohdassa asetetun väärinkäytöstietojen käsittelyä koskevan lupamääräyksen nro 6.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004 on tämän päätöksen liitteenä.

PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta myöntää Evli Pankki Oy:lle, Suomen AsuntoHypoPankki Oy:lle ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on edellä todetun mukaisesti voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 § 4 kohta
Henkilötietolaki 8 § 1 mom
Henkilötietolaki 11 § 3 kohta
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 13 kohta
Henkilötietolaki 43 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.