22.10.2008 7/2008

Luottolaitos - Yhteysvaatimus - Väärinkäytöstieto - Arkaluonteinen tieto - Luovuttaminen - Rekisterinpitäjän oikeutettu etu - Tärkeä yleinen etu

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa on myönnetty myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Tietosuojalautakunta myönsi Citibank International plc, Finland Branchille päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

Ks. päätös T:2/2004 ja Helsingin hallinto-oikeuden päätös 15.12.2004 nro 04/1066/2.

ASIA

Henkilötietojen käsittelyä asiakashäiriörekisterin ylläpitoa varten koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 2/4.2.2004 dnro 8/932/2003 luvanhaltijoiden piirin täydentäminen

HAKIJA

Finanssialan Keskusliitto ry valtakirjalla Citibank International plc, Finland Branch:n puolesta

HAKEMUS

Hakija pyytää, että pankeille myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan luvan nro 2/4.2.2004 luvanhaltijoiden joukkoon lisättäisiin uusi pankki Citibank International plc, Finland Branch tai ellei se ole mahdollista, että kyseinen lupa myönnettäisiin erikseen kyseiselle pankille. Luvan perusteet olisivat samat kuin muillakin luvanhaltijoilla.

Hakemukseen on liitetty Citibank International plc, Finland Branchin Finanssialan Keskusliitolle antama yksilöity valtakirja luvan hakemista varten.

Hakijalta saatu lisäselvitys

Hakijalta 25.9.2008 saadun lisäselvityksen mukaan Citibank International plc, Finland Branch on Suomessa toimiva Englantiin rekisteröidyn luottolaitoksen sivuliike, joka harjoittaa pankkitoimintaa sekä muuta tähän liittyvää toimintaa.

Citibank International plc, Finland Branchiltä 17.10.2008 saadun tiedon mukaan Citibank International plc, Finland Branch on luottoyhteisö, joka myöntää vakuudettomia luottoja ja luottokortteja.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 2/4.2.2004

Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 2/4.2.2004 päätöksessä mainituille luottolaitoksille ja eräille muille yhteisöille luvan saada tallettaa asiakashäiriörekistereihinsä entisiä asiakkaitaan koskevia saamisen maksuviivästymistietoja ja tietoja yhteisöjen hakemuksessa määriteltyihin toimintoihin välittömästi kohdistuneista väärinkäytöksistä. Lupa myönnettiin myös väärinkäytöstietojen luovuttamiseen muille hakijoina oleville yhteisöille. Lupaan sisältyy useita lupamääräyksiä, joista Helsingin hallinto-oikeus on sittemmin päätöksellään 15.12.2004 nro 04/1066/2 poistanut päätöksen 2 B kohdassa asetetun väärinkäytöstietojen käsittelyä koskevan lupamääräyksen nro 6.

Tietosuojalautakunnan päätös 2/4.2.2004 on tämän päätöksen liitteenä.

PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta myöntää Citibank International plc, Finland Branchille tietosuojalautakunnan päätöstä 2/4.2.2004 vastaavan luvan, sellaisena kuin se on edellä todetun mukaisesti voimassa kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen yhteisöjen osalta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 § 4 kohta
Henkilötietolaki 8 § 1 mom
Henkilötietolaki 11 § 3 kohta
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 13 kohta
Henkilötietolaki 43 §

ILMOITUS EY:N KOMISSIOLLE

Tietosuojalautakunta tekee tästä päätöksestä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen EY:n komissiolle päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.