02.04.2001 3/2001

henkilötietolain soveltamisala - Julkaisutoiminta - Tutkimus

Henkilötietolakiin sisältyvä henkilötiedon määritelmä kattaa sinänsä myös kuollutta henkilöä koskevat tiedot ja lain tarkoituksena on suojata henkilön itsensä lisäksi myös hänen muistoaan ja omaisiaan. Ottaen huomioon lain tarkoituksen henkilötietolakia ei kuitenkaan sovellettu Helsingin venäläiseen sotilashautausmaahan vuonna 1826-1918 haudattujen sotilaiden henkilötietojen käsittelyyn, koska sotilaiden kuolemasta oli kulunut jo yli 80 vuotta ja heidän puolisoitaan ja lapsiaan koskevat tiedot olivat 1800-luvulta.

ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJA
Harry Halén

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada julkaista historiallisia dokumentteja ja tutkimuksia sisältävässä omakustannesarjassaan "Unholan aitta" osan, jonka otsikkona on "Helsingin venäläinen sotilashautausmaa Taivallahdessa 1826-1918. Kalmisto ja vainajat". Osa sisältää hautausmaan historian sekä inventaarin n. 3000 venäläisestä sotilaasta, jotka kuuluivat Suomeen sijoitettuihin joukkoihin, lähinnä Helsingin ja Viaporin varuskuntiin.

Tarkoituksena on kunnioittaa Suomessa palvelleiden sotilaiden muistoa julkaisemalla joukko-osastoittain heidän nimensä sekä asiakirjoista satunnaisesti löytyvät tiedot puolisosta, syntymäkylästä ja kuolinsyystä. Hakemuksesta käy ilmi, että kerättäviin tietoihin sisältyy myös tietoja mm. syntymä- ja kuolinajasta, sotilasarvosta, joukko-osastosta, kuolinpaikasta, kuolemaan johtaneista olosuhteista, hautapaikasta, uskonnollisesta vakaumuksesta, puolisoiden ja lasten ripillä ja ehtoollisella käynnistä sekä heidän iästään. Tiedot on kerätty Kansallisarkistossa venäläisistä sotilasasiakirjoista.

Hakija on liittänyt hakemukseen näytesivuja käsikirjoituksesta. Niistä näyttäisi ilmenevän, että mahdolliset lapsia ja puolisoita koskevat merkinnät ovat kaikki 1800-luvulta.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilötietolain 1 §:n mukaan henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Henkilötietolaki ei sinänsä rajoita julkaisuvapautta. Laki saattaa kuitenkin tulla sovellettavaksi julkaisun taustalla olevien henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 1 kohdassa kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilötiedon määritelmä sinänsä kattaa myös kuollutta henkilöä koskevat tiedot ja että henkilötietolain tarkoituksena on suojata henkilön itsensä lisäksi myös hänen muistoaan ja omaisiaan.

Ottaen kuitenkin huomioon lain tarkoituksen ja sen, että hakemuksessa tarkoitettujen sotilaiden kuolemasta on kulunut jo yli 80 vuotta ja että heidän puolisoitaan ja lapsiaan koskevat tiedot ovat 1800-luvulta, tietosuojalautakunta katsoo, ettei henkilötietolaki tule sovellettavaksi hakemuksessa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 1 §
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.