09.08.1993 37/1993

Henkilötieto - Kuollut henkilö

Tietosuojalautakunta katsoi, että henkilötiedon määritelmä sinänsä kattaa myös kuollutta henkilöä koskevat tiedot. Ottaen huomioon henkilörekisterilain tarkoituksen ja kerättävien tietojen laadun sekä sen, että kyse oli kauan sitten kuolleista henkilöistä, lautakunta katsoi kuitenkin, ettei henkilörekisterilaki tullut sovellettavaksi kerättäessä ja talletettaessa henkilötietoja sodissa kaatuneista sankarivainajista. /O ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Karjalaan jääneiden sankarivainajien muistomerkkiyhdistys ry

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada kerätä ja tallettaa henkilötietoja niistä vuosien 1939-1945 sodissa kaatuneista sankarivainajista, jotka olivat kotoisin Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan alueelta.

Yhdistyksen toimesta on tarkoitus kerätä, tallettaa ja mahdollisesti myös julkaista seuraavat tiedot niistä sankarivainajista, joiden kotipaikka 30.11.1939 oli sittemmin Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan alueella:

* sukunimi ja etunimet,
* syntymäaika ja -paikka,
* kotikunta,
* kaatumisaika ja -paikka (haavoittumispaikka),
* hautapaikka (katoamispaikka),
* sotilasarvo ja joukko-osasto.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että hakemuksen mukaisen karjalaisten sankarivainajien matrikkelin avulla voidaan tallettaa ja saattaa myös jälkipolvien käyttöön arvokasta karjalaista henkilöhistoriallista tietoa.

Hakija toteaa, että on mahdotonta ryhtyä hankkimaan jo 50 vuotta sitten kuolleiden henkilöiden kaikilta omaisilta suostumusta kaatuneiden henkilöiden tietojen tallettamiseen.

Hakijan varsinainen tehtävä on muistomerkin pystyttäminen niille vuosien 1939-1945 sotien sankarivainajille, jotka aikanaan haudattiin Karjalan alueen sankarihautoihin. Hakemuksen mukaan muistomerkkihankkeen yhteydessä on ilmennyt tarve saada kootuksi yhteen perustiedot kaikista luovutetun Karjalan sankarivainajista. Heidän yhteismääränsä on n. 11 000.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisterilain 1 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja kerättäessä, talletettaessa, käytettäessä ja luovutettaessa on henkilön yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa suojelemiseksi noudatettava, mitä tässä laissa säädetään.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdan mukaan sellaista henkilön taikka henkilön ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä koskevaksi. Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilötiedon määritelmä sinänsä kattaa myös kuollutta henkilöä koskevat tiedot.

Ottaen kuitenkin huomioon lain tarkoituksen ja sen, että kerättävät tiedot kohdistuvat vuosien 1939-1945 sodissa kaatuneisiin, sekä kerättävien tietojen laadun, tietosuojalautakunta katsoo, ettei henkilörekisterilaki tule sovelletavaksi kerättäessä ja talletettaessa hakemuksen mukaisia tietoja. Hakija ei näin ollen tarvitse tietosuojalautakunnan poikkeuslupaa.

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 1 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.