11.01.1993 1/1993

Tietosuojalautakunnan toimivalta - Salassapitosäännös

Tietosuojalautakunnalle ei ole säädetty toimivaltaa myöntää poikkeusta muussa laissa säädetystä salassapitosäännöksestä. Hakemus saada tutustua vainajien sairaskertomuksiin yksityisen hoitolaitoksen arkistossa jätettiin tutkimatta.

ASIA
Henkilötietojen luovutusta koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Yksityinen henkilö

HAKEMUS
Hakija pyytää tietosuojalautakunnalta lupaa saada tutustua väitöskirjatyönsä materiaaliin kuuluvien vainajien sairaskertomuksiin Haagan neurologisen kuntoutuskeskuksen ja Pitäjänmäen työklinikan arkistossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti hakijalla on oikeus tutustua julkisen terveydenhuollon asiakirjoihin. Haagan neurologinen kuntoutuskeskus on Epilepsiasäätiön omistama yksityinen hoitolaitos, jossa Helsingin kaupungin ja eräiden muiden kuntien epilepsiapotilaat ovat olleet hoidossa pääsääntöisesti potilaiden kotikuntien antamilla maksusitoumuksilla. Nyttemmin lakkautetun Pitäjänmäen työklinikan sairaskertomusarkistot on myös sijoitettu ko. laitoksen tiloihin.

Hakija on toimittanut tietosuojalautakunnalle Haagan neurologisen kuntoutuskeskuksen johtajan asiasta antaman kirjelmän.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös

Tietosuojalautakunta jättää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

Perustelut

Hakemuksessa tarkoitetut sairaskertomukset muodostavat henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii Haagan neurologinen kuntoutuskeskus.

Haagan neurologinen kuntoutuslaitos on yksityinen hoitolaitos ja sen toimintaan sovelletaan yksityisestä terveydenhuollosta annetua lakia (152/1990). Mainitun lain 12 §:n mukaan henkilön terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta taikka häneen kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaavista seikoista saadut tiedot ovat salassapidettäviä.

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 3 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäväksi. Tietosuojalautakunnalle ei ole säädetty toimivaltaa myöntää poikkeusta muussa laissa säädetystä salassapitosäännöksestä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 1 §
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.