17.10.1988 27/1988

Rekisterinpitäjä

Koska hakijaa ei voitu pitää Henkivakuutusyhtiöiden Tiedonantorekisteri-nimisen henkilörekisterin rekisterinpitäjänä, tietosuojalautakunta hylkäsi Jälleenvakuutusyhtiö Varman henkilötietojen keräämista ja tallettamista koskevan poikkeuslupahakemuksen.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma

HAKEMUS
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma on hakenut henkilörekisterilain 5 ja 7 §:ssä tarkoitettua lupaa saada kerätä ja tallettaa henkilötietoja Henkivakuutusyhtiöiden Tiedonantorekisteri -nimiseen rekisteriin.

Hakemuksessa tarkoitetut kerättävät ja talletettavat tiedot ovat peräisin hakijan osakkaina oleville henkivakuutusyhtiöille saapuneista henki- ja sairausvakuutuksen vakuutus- ja korvaushakemuksista.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on hankkinut asiassa sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston (26.9.1988, 3247/450/88) ja tietosuojavaltuutetun (4.10.1988, 256/43/88) lausunnot.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisterilain 2 §:ssä on säädetty, että rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä.

Tietosuojalautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että hakemuksessa tarkoitettu henkilörekisterilain mukainen henkilörekisteri on perustettu ja sitä ylläpidetään muun yhteisön kuin hakijan käyttöä varten. Hakijalla ei myöskään ole rekisterinpitäjältä edellytettävää määräysvaltaa hakemuksessa tarkoitetussa rekisteritoiminnassa.

Hakijaa ei siten ole pidettävä henkilörekisterilain 2 §:n mukaisena rekisterinpitäjänä, minkä vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

Tietosuojalautakunta ei näin ollen tässä päätöksessä ota kantaa poikkeusluvan tarpeeseen ja myöntämisen edellytyksiin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.