27.10.2023

Määräaika - Virka

Menettely tuomarinimityksessä

Oikeuskanslerinvirastossa tehtävässä valtioneuvoston ja tasavallan presidentin esittelyn esittelyasiakirjojen tarkastuksessa kävi ilmi, että tuomarinimityksen viranhakuilmoituksessa ilmoitettu hakuaika oli tulkinnanvarainen sen suhteen, täyttikö se virkamieslain vaatimukset.

Virkamieslain mukaan virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Ilmoitus haettavaksi julistamisesta on julkaistava valtakunnallisesti, jollei tässä laissa toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää.  

Asiassa oli kysymys siitä, miten lasketaan virkamieslain mukainen vähimmäishakuaika ja onko sitä laskettaessa poikettava säädettyjen määräaikojen laskemisesta annetusta laista.

Apulaisoikeuskansleri piti ymmärrettävänä, että tässä tilanteessa säännöksiä oli tulkittu siten, että virkamieslain mukainen vaatimus 14 kalenteripäivän mittaisesta hakuajasta täyttyy, jos hakuilmoituksen julkaisemispäivä pois lukien hakuaika on asetettu 14 päiväksi siten, että viimeisenä päivänä hakuaika päättyy klo 16.15. Näin hakuajan viimeinen, neljästoistapäivä on vajaa. Laskentatapa on mukaillut tavanomaisesti esimerkiksi tuomioistuimessa noudatettujen määräaikojen laskentatapaa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan tuomarinimityksessä ei ole toimittu lainvastaisesti, mutta oikeudellisesti perustellumpi menettely olisi se, että hakuaika sisältäisi 14 kokonaista kalenteripäivää ja hakuilmoituksen julkaisemispäivää ei otettaisi lukuun 14 kalenteripäivän vähimmäishakuajan laskennassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.