13.1.2023

TE-toimisto - Hyvä hallinto - Muutoksenhaku

Asiakkaan neuvonta ja asian käsittely

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Uudenmaan TE-toimiston huomiota hallintolain mukaisen neuvontavelvollisuuden toteuttamiseen sekä asioiden asianmukaiseen, huolelliseen ja viivytyksettömään käsittelyyn. Apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksensä työ- ja elinkeinoministeriölle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen muutos- ja uudistamistarpeen arvioimiseksi. Ministeriön tulee ilmoittaa mahdollisista toimenpiteistään viimeistään 31.8.2023.

TE-toimisto oli tehnyt päätöksen, jossa kantelijaa ei valittu työvoimakoulutukseen. TE-toimistosta oli annettu kantelijalle virheellistä tietoa ja neuvontaa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja työvoimakoulutuksen valintapäätöksestä valittamisesta. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen on asian kaikissa käsittelyvaiheissa oltava huolellinen hallintolaissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Perustuslain takaama hyvä hallinto sekä hallintolaissa säädetyt hyvän hallinnon perusteet ja hallinnon asianmukaisuus edellyttävät, että viranomaisen antamien tietojen ja neuvonnan on oltava ajantasaista, oikeasisältöistä ja selkeää. Hallintolain mukaisen neuvontavelvoitteeseen kuuluu, että viranomaisen antaman neuvonnan tulee perustua oikeisiin tietoihin ja olla virheetöntä. Tämä on tärkeää, jotta hallinnossa asioiva voi valvoa oikeuksiaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.