15.6.2022

Korvaus - Työnantaja

Valtion henkilöstölle etätyöstä sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta. Oikeuskansleri totesi lausunnossaan, että jatkovalmistelussa olisi aiheellista arvioida määritelmäsäännösten sisällyttämistä lakiin. Hän totesi myös, että esityksessä ei ollut arvioitu sitä, miksi muutoksenhakua koskeva säännös oli sopusoinnussa perustuslain 21 §:n ja 22 §:n kanssa. Esityksestä tulisi käydä ilmi, miksi asianosaisen oikeusturva toteutuu riittävästi ehdotetussa sääntelyssä ja miksi lakiehdotuksen muutoksenhakusäännös oli erilainen kuin lakiehdotuksessa muutoin monin paikoin viitatussa työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Vaikutuksia Valtiokonttorin sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden toimintaan ei ollut arvioitu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.