15.6.2022

Nimikirja - Henkilötiedot

Nimikirjalain kumoaminen

Oikeuskansleri katsoi luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi antamassaan lausunnossa, että nimikirjalain kumoaminen ilman uutta sääntelyä viranomaisten henkilötietojen käsittelystä lisää työtä viranomaisissa ja johtaa moninkertaiseen tiedon keräämiseen. Nimikirjalain kumoamisen yhteydessä on syytä tarkoin varmistaa, että samalla huolehditaan riittävästä sääntelystä joka mahdollistaa viranomaisten tehokkaan toiminnan ja täyttää tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelylle asettamat vaatimukset. Edelleen oikeuskansleri piti välttämättömänä, että tarve tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa virkamiesten ja viranhaltijoiden rikoksista arvioidaan uudelleen nimikirjalaki kumottaessa ja, jos ilmoitusvelvollisuus edelleen jää voimaan, rangaistusta koskevien tietojen käsittelystä viranomaisissa säädetään laissa.  

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.