6.6.2022

Työttömyysturva - Päiväraha

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn viipyminen

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti julkisten ja hyvinvointialojen (JHL) työttömyyskassan huomiota työttömyysturvalaissa säädetyn määräajan sekä hallintoasian viivytyksetöntä käsittelyä koskevan hallintolain noudattamiseen.

Kantelija on oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa arvostellut työttömyyskassan menettelyä, kun hän oli odottanut ansiopäivärahapäätöstä yli kahden kuukauden ajan.

JHL:n työttömyyskassan mukaan kantelijalle maksetun ansiopäivärahan enimmäismäärä oli ylittynyt eikä päivärahaa voitu maksaa. Enimmäisajan ylittyminen johtui vuoteen 2019 kohdistuneesta ansiopäivärahan takaisinperinnän valitusasiasta, jonka käsittely oli kesken. Samat henkilöt eivät tee päivärahapäätöksiä ja anna päätöksiä takaisinperinnästä. Työttömyyskassan mukaan viestintä kahden kassan sisäisen toimijan välillä oli ollut puutteellista eikä hakemuksien yhteyttä huomattu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.