3.6.2022

Käräjäoikeus - Todistelu - Äänentallennus

Äänittämisen epäonnistuminen käräjäoikeudessa

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjois-Savon käräjäoikeuden huomiota huolellisuuteen henkilötodistelun tallentamisessa. Kantelija oli arvostellut sitä, että todistajana kuullun henkilön äänitys oli epäonnistunut.

Tuomioistuimella on laissa säädetty velvollisuus tehdä äänitallenteet ja oikeudenhoidon asiakkaalla on oikeus luottaa tallentumisen onnistumiseen. Oikeudenkäyntimenettelyssä suullista todistelua ei kokonaisuudessaan kirjata pöytäkirjaan tai tuomioon, joten äänitteet ovat asianosaisten oikeusturvan kannalta tärkeitä. Äänityksen epäonnistumista ei saada jälkikäteen korjattua.

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa oli myös aiemmin ilmennyt samankaltainen virhe. Apulaisoikeuskansleri oli jo päätöksessään 9.3.2022 tuonut esille varotoimenpiteiden, kuten testiäänitysten merkityksen. Ylimmät laillisuusvalvojat ovat aiemminkin tuoneet esille, että äänitysjärjestelmän toimivuuden tarkastaminen ennen käsittelyn alkamista on aiheellista. Käräjäoikeudessa ei ollut edelleenkään testattu säännönmukaisesti äänityslaitteiden toimintaa, eikä se ollut ryhtynyt toimenpiteisiin virheen syyn tai laajuuden tarkemmaksi selvittämiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.