23.5.2022

Lausunto - Tasa-arvo

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on palkka-avoimuutta tasa-arvolaissa lisäämällä estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista. Esityksellä vahvistettaisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista.

Oikeuskansleri piti lausunnossaan esityksen tavoitteita ja ehdotettua sääntelyä kannatettavina.

Lausunnon mukaan esitysluonnoksen suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys –jaksossa on asianmukaisesti käsitelty ehdotetun sääntelyn suhdetta perustuslain perusoikeussäännöksiin, EU-lainsäädäntöön sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräyksiin.

Esitysluonnoksen mukaan tasa-arvolain tasa-arvosuunnittelun piiriin kuului vuoden 2019 tietojen perusteella noin 69 prosenttia työvoimasta. Tasa-arvolain tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvoitteen laajentaminen vähintään 20 työntekijää työllistäville työpaikoille voisi oikeuskanslerin mukaan toteuttaa perustuslaissa säädettyjä tasa-arvon edistämisen velvoitetta sekä julkisen vallan velvollisuutta perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.