21.4.2022

Asiallisuus - Hyvä hallinto - Virkakieli

Terveystarkastajan kielenkäytön asianmukaisuus

Apulaisoikeuskansleri saattoi viranhaltijan kielenkäytön asianmukaisuutta koskevan näkemyksensä kaupungin ja kantelun kohteena olleen terveystarkastajan tietoon. Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen palveluksessa olevien on perusteltua suhtautua harkitun pidättyvästi humoristisiksi tarkoitettujen ilmaisujen käyttämiseen viranhoitoon liittyvissä tehtävissä. Tällaiset lausumat on mahdollista tulkita väärin, eivätkä ne välttämättä myöskään aina täytä asianmukaisen, selkeän ja yksiselitteisen kielenkäytön vaatimuksia. Erityisen varovainen tulee olla, jos hallinnon asiakas kokee olevansa vaikeassa tilanteessa ja kaipaa viranomaiselta apua. Humoristisuus saattaa olla silloin tulkittavissa pilkanteoksi ja asiakkaan vaikealle tilanteelle naureskeluksi ja olla erityisen loukkaavaa.

Kertomansa mukaan terveystarkastaja oli vitsailutarkoituksessa kehottanut asiakasta polttamaan talon, mikäli tämä haluaa lopullisesti eroon asunnossa olleista sokeritoukista. Terveystarkastaja oli keskustelussa muilta osin antanut asiallista neuvontaa ja mm. kehottanut kantelijaa neuvottelemaan tuholaistorjuntayrityksen kanssa tuholaistorjuntatoimenpiteistä.

Kantelija oli käsittänyt terveystarkastajan sanavalinnat epäonnistuneeksi huumoriksi. Hän oli kantelussaan kuitenkin esittänyt huolensa siitä, että viranhaltija ei voi puhelinkeskustelussa havainnoida, suhtautuuko asiakas huumoriksi tarkoitettuun lausumaan vakavissaan.

Kaupunki oli tapahtuneen jälkeen käynyt terveystarkastajan kanssa asiasta työnjohdollisen keskustelun ja ilmoittanut, että kaupungin sisäisessä ohjeistuksessa tullaan kiinnittämään huomiota asialliseen viestintään kaikissa asiakaspalvelutilanteissa. Terveystarkastaja oli jälkeenpäin ilmoittanut olevansa erittäin pahoillaan tapahtuneesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.