15.3.2022

Esteellisyys - Hyvä hallinto - Kunta - Muutoksenhakukelpoisuus

Asianosaisesteellisyys varahenkilön nimeämisessä

Apulaisoikeuskansleri toi Tampereen kaupungin ja rakennuttamisjohtajan tietoon näkemyksensä kuntalain ja hallintolain esteellisyyttä ja muutoksenhakua koskevasta hyvän hallinnon mukaisesta soveltamisesta. 

Satamapäällikön virkasuhteen tultua irtisanotuksi rakennuttamisjohtaja oli viranhaltijapäätöksellään päättänyt nimetä itsensä satamapäällikön 1. varahenkilöksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan rakennuttamisjohtajalla oli sinänsä ollut toimintasääntöön perustuva toimivalta tehdä päätös. 

Selvityksen perusteella rakennuttamisjohtaja olisi hoitanut satamapäällikölle kuuluvia tehtäviä kaupungin hallinnon organisaatiorakenteen perusteella ilman kyseistä päätöksentekoakin. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kyseisellä viranhaltijapäätöksellä rakennuttamisjohtajasta oli tullut muodollisesti ja käytännössä satamapäällikön sijainen. Kyseessä oli ollut henkilöstöasia, jossa rakennuttamisjohtaja oli ollut itse paitsi päätöksentekijä myös hallintolain tarkoittamassa mielessä asianosainen. Viransijaisuudesta päättäminen oli tarkoittanut muuta kuin puhdasta henkilöstöhallinnollista järjestelyä. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että rakennuttamisjohtaja oli ollut kyseisessä henkilöstöasiaa koskevassa päätöksenteossa hallintolain tarkoittamalla tavalla asianosaisesteellinen, koska kantelun kohteena olevassa päätöksenteossa sekä päätöksen kohde, että tekijä oli ollut rakennuttamisjohtaja viranhaltijana. Lisäksi apulaisoikeuskansleri katsoi, että kysymyksessä ei ollut ollut myöskään vain kuntalaissa tarkoitettua valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeva päätös, jonka vuoksi henkilöstöasiaa koskeneeseen päätökseen olisi tullut liittää lainmukaiset muutoksenhakuohjeet. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asia oli ollut kuitenkin oikeudellisesti tulkinnanvarainen, jonka vuoksi hän katsoi laillisuusvalvonnallisesti riittäväksi toimenpiteeksi tuoda kaupungin ja rakennuttamisjohtajan tietoon näkemyksensä asiassa. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.